Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza

data dodania: 2014-05-22

data zakończenia: 2014-10-06

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza

Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych i Wałbrzyski Ośrodek Kultury – organizatorzy ogłaszają „IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza” pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Patronat specjalny: Poseł - Agnieszka Kołacz - Leszczyńska,
Poseł – Katarzyna Mrzygłocka
Współorganizator:
- Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
- Stowarzyszenie „Górnicza Pamięć”
- Urząd Miasta Wałbrzycha
- „Tygodnik Wałbrzyski”

Cel konkursu:
- Promocja miasta Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego,
- Wspieranie nowatorskich technik poetyckich,
- Konfrontacji twórczości poetyckiej,
- Dbałość o kulturę języka,

Zasady uczestnictwa
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, tak przed debiutem jak i po debiucie, bez ograniczenia wiekowego, i jest kontynuacją ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „O Lampkę Górniczą”.
2. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów poetyckich.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w czterech egzemplarzach.
4. Utwory nadesłane na konkurs wcześniej nie mogą być publikowane i nagradzane.
5. Dokonanie wpłaty 20 zł za uczestnictwo w konkursie na konto:
PKO Bank Polski SA/Wałbrzych – 89 1020 5095 0000 5302 0148 9004 z dopiskiem na dowodzie wpłaty – przekazie „KONKURS POETYCKI” i przesłanie dowodu wpłaty wraz z godłem w kopercie na adres organizatora.
6. Pod jednym godłem uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
7. Do wierszy winna być załączona koperta zawierająca: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, e-mail, krótka notka biograficzna.
8. Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w formie wydruku komputerowego lub w maszynopisie do 6 października 2014 roku na adres:

Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych
Ul. Palisadowa 79/19
Z dopiskiem „Konkurs poetycki”.
9. Wiersze podpisane imieniem i nazwiskiem lub też nie spełniające pkt. 3, 4, 5 nie będą brane pod uwagę.
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

NAGRODY

11. Kategoria open:
I miejsce – 750 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce – 450 zł
3 wyróżnienia po 200 zł

Nagrody Specjalne:

1. Nagroda Prezydenta Miasta Wałbrzycha za zestaw lub wiersz związany z tematyką Wałbrzycha.
2. Nagroda Prezesa Funduszu Regionu Wałbrzyskiego za wiersz związany z Regionem Wałbrzyskim.
3. Nagroda Stowarzyszenia „Górnicza Pamięć” za wiersz o górnictwie.
4. Nagroda posłanki Katarzyny Mrzygłockiej.
5. Nagroda posłanki Agnieszki Kołacz - Leszczyńskiej.
(nagrody co najmniej wartości 300 zł)
12. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów.
13. Łączna pula głównych nagród 3.300 zł nie może ulec zmianie, chyba że Jury postanowi inaczej.
14. Nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną opublikowane w specjalnym dodatku w „Tygodniku Wałbrzyskim”
15. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2014 roku.
16. Laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem o dokładnym miejscu i dacie wręczenia nagród.

Dodatkowe informacje:
Roman Gileta
Email: grom1@autograf. pl
Tel. kom. 502-553-472

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji