Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI XXI PIASTOWSKIEJ BIESIADY POETYCKIEJ

data dodania: 2014-05-22

data zakończenia: 2014-09-05

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego XXI Piastowskiej Biesiady Poetyckiej w składzie:

1. Marlena Zynger
2. Jerzy Jankowski
3. Paweł Kubiak - sekretarz
4. Paweł Kuszczyński - przewodniczący


Po wnikliwym przeczytaniu 142 zestawów wierszy i dyskusji o ich poziomie, na posiedzeniu 07 października 2014 r. postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda – 1.000 zł netto – dla Emilii Mazurek z Warszawy
za zestaw opatrzony godłem „PTAK BULBULEZAR”

II nagroda – 750 zł netto – dla Czesława Markiewicza z Zielonej Góry za zestaw opatrzony godłem „POST”

III nagroda – 500 zł netto – dla Ewy Włodarskiej z Tykocina
za zestaw opatrzony godłem „DAMA Z ROSICZKĄ”

oraz cztery równorzędne wyróżnienia po 300 zł netto za zestawy opatrzone godłami:

godło „LATARNIA MORSKA” – dla Tadeusza Zawadowskiego ze Zduńskiej Woli
godło „SZCZUPAK 54”– dla Stanisława Wasilewskiego z Żyrardowa
godło „MOTYKA” – dla z Marii Magdaleny Morawieckiej z Łapczyc
godło „OGRODNIK METAFOR” – dla Zbigniewa Mysłowieckiego z Warszawy
Warszawa

Piastów, 07.10.2014 r. Podpisy Jury


-------------------------------


OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
XXI PIASTOWSKIEJ BIESIADY POETYCKIEJ

Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie oraz Konfraternia Poetycka "Biesiada" ogłaszają otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XXI Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.
*
Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o dowolnej tematyce, własnego autorstwa, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 05.09.2014r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”.
Uwaga!
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy.
Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 10 str. znormalizowanego maszynopisu.
*
Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem literowym (pseudonimem). To samo godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora (jeśli posiada).

*
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w okolicznościowej pozycji wydawniczej bez honorariów autorskich.

*
Jury konkursu przyzna następujące nagrody:

I - 1000 zł
II - 750 zł
III - 500 zł
4 wyróżnienia po 300 zł

Zastrzega się prawo Jury do innego podziału nagród.

Nagroda lub wyróżnienie nieodebrane przez laureata w dniu ogłoszenia wyników zostanie przeznaczone na cele wyznaczone przez organizatorów konkursu. Ostrzega się potencjalnych uczestników konkursu, że powyższa zasada będzie traktowana kategorycznie. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i zakwaterowania.

*
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XXI Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która odbędzie się 18 października 2014 r. (sobota) w godz. 14.30 - 19.30. Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu do udziału w Biesiadzie, co przyczyni się do integracji środowiska poetyckiego, a udział laureatów uważają za niezbędny. W programie m.in.: spotkania autorskie jurorów, znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza z nagrodami i dyplomami.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji