Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego (wyniki)

data dodania: 2014-07-01

data zakończenia: 2014-08-14

Protokół z posiedzenia jury III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Pawła Brylińskiego w Sieroszewicach:


Jury III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Pawła Brylińskiego obradujące w dniach 7 - 8 września 2014 roku w składzie: Aleksandra Kiełb - Szawuła, Łucja Gocek i Piotr Fałczyński, po zapoznaniu się z 471 wierszami nadesłanymi przez 157 autorów, postanowiło przyznać:

I nagrodę w wysokości 1000,-zł za zestaw wierszy (\"Mówcie: Amen\"; \"Ad rem/ad personam\"; \"Wiersz, który nie rymuje się z niczym\") opatrzonych godłem nazwa_własna dla Pawła Podlipniaka z Radomia

II nagrodę w wysokości 700,-zł za wiersze bez tytułu, zaczynające się od słów: \"fajnie że nie załapaliśmy się na czas...\" oraz \" miałem przeciwko sobie...\" opatrzone godłem: Bonifacy dla Jacka Woźniczki z Łodzi

III nagrodę w wysokości 300,-zł za wiersz pt. \" Art of dreaming\" opatrzony godłem ROZCHODNIK dla Agnieszki Marek z Bielska - Białej

Dwa równorzędne wyróżnienia po 150,-zł każde:

- za wiersz \"Dziecko Meriam\" opatrzony godłem PRAWO SERII dla Piotra
Zemanka z Bielska - Białej
- za wiersz \" Po odpuście\" opatrzony godłem Sole mio... dla Eli Galoch z Turku

oraz równorzędne wyróżnienia drukiem w tomiku pokonkursowym:

- za wiersz pt. \"chłopiec z brzydkimi zeszytami\" opatrzony godłem Fames dla
Agnieszki Kostuch z Trzebini
- za wiersz pt. \"Język\" opatrzony godłem Szum szkła dla Czesława Markiewicza z
Zielonej Góry
- za wiersz pt. \"Poeta czasem wraca\" opatrzony godłem WERONIKA dla
Katarzyny Nowak z Warszawy
- za wiersz pt. \"Bug\" opatrzony godłem wygodzka dla Małgorzaty Skałbania z
Lublina
- za wiersz pt. \"Ostatni wiersz dla Ciebie\" opatrzony godłem żagiel dla Wiktorii
Szumiata z Będzina

Jury zwróciło także uwagę na wiersze opatrzone godłami:
EDA, głoski do zabawy, Ina, Kemir, Konfacela, krzywa wieża, niby NIC, Non Notus, pętelka, Piękne dziecko strasznych mieszczan, WARTA.

P o n a d t o
dla upamiętnienia dwusetnej rocznicy urodzin patrona konkursu, Pawła Brylińskiego, jury przyznało dwa równorzędne wyróżnienia w kwocie po 100zł :

- za wiersz pt. \"Świątek\" opatrzony godłem Karmiący piersiówką dla Michała
Witolda Gajdy z Wrześni
- za wiersz pt.\"pycha\" opatrzony godłem WANDA dla Bolesława Grobelnego z
Ostrzeszowa

W kategorii \"Twórca regionu\" przyznano jedno wyróżnienie za wiersz pt. \"Kryzys wieku średniego\" opatrzony godłem Janusz Zakościelny dla Anny Haliny Kaźmierczak z Wielowsi

*
Jury zdyskwalifikowało zestawy opatrzone godłami:
Igor, Kradzione Czereśnie, rybak, szczupak, Szczyp Yorek, WOTAN, Żołądkoród południowoqueenslandzki - z uwagi na naruszenie zasad regulaminu ( wcześniejsze publikacje).-----------------------------------


REGULAMIN

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sieroszewice.

2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 15 lat.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy,
o dowolnej tematyce, w 4 egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4 do dnia 14.08.2014 r. na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ul. Ostrowska 49 63-405 Sieroszewice.

Na kopercie z nadesłanymi na konkurs wierszami proszę o dopisek „Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego”.

4. Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem).

5. W osobnej, zaklejonej kopercie również opatrzonej godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mailowy.

6. Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane
( publikacje, prasa, strona internetowa ) i nagradzane.

7. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym lub prasie bez zgody autorów i honorarium.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i wykorzystania danych osobowych uczestników w celach związanych z Konkursem. ( Dz. U. z 1997 r. Nr.133 poz. 883 z póź. zmianami ).

9. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.

Jury oceniać będzie poszczególne wiersze, a nie ich zestawy jako całość.

Przewiduje się następujący podział nagród:

I miejsce - 1.000 zł
II miejsce - 700 zł
III miejsce - 300 zł

Wyróżnienia pieniężne – 2 x 150 zł

Wyróżnienia - nagrody rzeczowe ( nagrody książkowe ).

Dodatkowo przyznana zostanie nagroda pieniężna w kwocie 200 zł dla najlepszego wiersza napisanego przez mieszkańca Gminy Sieroszewice uczestniczącego w tym konkursie.

10. Nagrody i wyróżnienia pieniężne należy odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną w dniu finału.

11. Nagrody i wyróżnienia pieniężne nie odebrane w dniu finału przechodzą na rzecz Organizatora.

12. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do dnia 12.09.2014 r.

Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Urzędu Gminy Sieroszewice i na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w październiku 2014 r. w siedzibie Organizatora.

13. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu.

14. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji