Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego o "Buławę Marszałka"

data dodania: 2014-07-22

data zakończenia: 2014-09-17

Regulamin


1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta oraz Miejski Dom Kultury w Sulejówku.

2. Celem Konkursu jest propagowanie poezji, wyrażanej w formie wiersza klasycznego, rozumianego, jako utwór poetycki wyróżniający się rymem i rytmem.

3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani mający ukończone lat 18, nie należący do stowarzyszeń i związków twórczych, piszący po polsku.

4. Na Konkurs należy przesłać do 3 wierszy powielonych w 4 egzemplarzach, dotychczas nie publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.

5. Proponowane teksty wierszy z oznaczoną kategorią należy przesłać w
formie wydruku komputerowego, listem na adres organizatora.

6. Maszynopisy utworów muszą być opatrzone tylko i wyłącznie godłem (wyrazem). W osobnej kopercie ,opatrzonej tym samym godłem co maszynopis, należy umieścić następujące dane : imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, krótką notkę biograficzną, wybraną kategorię oraz dowód wpłaty.

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie wpłaty 20 zł na konto:

Miejski Dom Kultury, 05-070 Sulejówek Dworcowa 55

92 8019 0000 2005 8006 3199 00001 z dopiskiem Konkurs Poetycki.

8 . Utwory przesłane na Konkurs będą oceniane w trzech kategoriach :

- wiersz miłosny oznaczenie kategoria "M"

- wiersz satyryczny oznaczenie kategoria "S"

- wiersz o tematyce dowolnej oznaczenie kategoria "D"

Jeden autor może przesłać tylko jeden zestaw do 3 wierszy .W zestawie mogą być wiersze z jednej lub różnych kategorii.

9. Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów,które przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia.

10. Prace należy przesłać do dnia 17.09.2014 r. na adres :

System TW , Rataja 7, 05-070 Sulejówek z dopiskiem "konkurs poetycki"

11. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenie nagród odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku 05-070 przy ul. Bogusławskiego 14 A (obok kościoła) w dniu 25 października 2014 r. o godz. 16.oo.

12. Podczas uroczystości ogłoszenia wyników w dniu 25 października odbędzie się Turniej Jednego Wiersza Klasycznego. Warunkiem udziału w Konkursie jest zaprezentowanie jednego utworu przed jury. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy przysłali swoje wiersze na Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego o "Buławę Marszałka", jak też ci, którzy do konkursu przystąpią w dniu 25 października. Warunkiem udziału jest złożenie podpisanego imieniem i nazwiskiem tekstu wiersza na ręce organizatora do godziny 16.15.


Autorzy będący uczestnikami Konkursu Poetyckiego mogą wziąć udział w Turnieju, pod warunkiem, że przedstawią wiersz, inny , niż zgłoszone do Konkursu Poetyckiego.

13. Nie przestrzeganie zasad Regulaminu i przesłanie więcej niż jednego zestawu utworów przez tego samego autora , podpisującego się różnymi godłami, przesłanie utworów nie mających cech wiersza klasycznego oraz przesłanie po terminie , dyskwalifikuje z udziału w Konkursie.

14. Laureaci Konkursu - autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną powiadomieni przez organizatorów e-mailem lub telefonicznie.

15. Nagrody pieniężne nieodebrane osobiście przez laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu, przechodzą na rzecz organizatorów.

16. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo ich archiwizowania oraz nieodpłatnego publikowania nagrodzonych, wyróżnionych oraz wybranych przez jury utworów, w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych rozpowszechnianych przez organizatorów.

17. Autorzy przystępujący do Konkursu oświadczają, że przesłane utwory są ich wyłącznym dziełem oraz wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.(Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

18. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

19. Kontakt : siedem@falcomp.pl mob.602.228.226, 693 95 25 95
w godz. 10-23.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji