Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy” (wyniki)

data dodania: 2014-07-30

data zakończenia: 2014-12-05

strona www: www.klubskolwin.pl

JURY VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO ”REFLEKSY”
Jury VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Refleksy” w składzie:
Piotr Michałowski (prof. Uniwersytetu Szczecińskiego) – przewodniczący Jury;
Andrzej Skrendo (prof. Uniwersytetu Szczecińskiego) – członek Jury,
Marek Maj (przedstawiciel Organizatora Konkursu, poeta) – członek Jury,
stwierdza, że na konkurs wpłynęły 354 zestawy wierszy, z których (ze względów formalnych) do oceny zakwalifikowano 349. Liczby te świadczą o trwałej popularności Konkursu i jego pozycji pośród licznych krajowych turniejów poetyckich. Jury stwierdza zróżnicowany poziom nadsyłanych prac. Po lekturze zestawów wierszy i kilkuetapowym procesie selekcji oraz długich dyskusjach, Jury postanowiło przyznać jedną nagrodę za cały zestaw wierszy, jedną nagrodę za cztery spośród pięciu wierszy oraz cztery równorzędne wyróżnienia za poszczególne utwory.
Wyróżnienia otrzymują:
- Aleksandra Dańczyszyn - godło „Gordon” - za wiersz „A-13 Ruchomy most”;
- Małgorzata Kowalska godło „żona anny” za wiersz „Podymne”;
- Wojciech Łęcki - godło „Grodziec” - za wiersz „Niebieskie adresy”;
- Marta Stusek - godło „Asterysk” - za wiersz „Archiwum prac dyplomowych”.
Jury przyznało następujące nagrody:
- III miejsce – jury nie przyznano nagrody;
- II miejsca – Katarzynie Wiśniewskiej godło „Roszpunka” za wiersze: „życie zacina się po osiemdziesiątce”, „Cierpienia młodego Karola Kota”, „spacer po gorącym blaszanym dachu” oraz „Neil Armstrong jeździ po Księżycu na rowerze i gra na trąbce”;
- I miejsce Agnieszce Marek godło „Sepia ” za cały zestaw wierszy.
Jury składa wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdeczne gratulacje i życzy dalszych sukcesów na poetyckim poletku.
:
Piotr Michałowski
Andrzej Skrendo
Marek Maj


---------------------------------------------


Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie
ogłasza

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki
„Refleksy”


Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu:

Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163,
71 – 868 Szczecin, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki Refleksy”.

Termin nadsyłania wierszy upływa 5 grudnia 2014 roku.
Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej ani nagradzane w innych konkursach.
Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:
I nagroda 1.200,- zł
II nagroda 900,- zł
III nagroda 700,- zł
Trzy wyróżnienia po 500,-zł
Nagrody pieniężne nieodebrane osobiście przez Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora.
Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowana w kwartalniku literacko-kulturalnym elewator.
Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia
14 lutego 2015 roku.
Pełny Regulamin Konkursu dostępny jest ma stronie: www.klubskolwin.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji