Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IV Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza im. WIKTORA GOMULICKIEGO O LAUR BŁĘKITNEJ NARWI

data dodania: 2008-01-21

data zakończenia: 2008-04-30

organizator: Burmistrz Miasta Pułtusk, Rada Miejska w Pułtusku, Pułtuska Biblioteka Publiczna

adres: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachoma Lelewela, ul. Słowackiego 6, 06-100 Pułtusk

mail: pultuska.biblioteka@neostrada.pl

tel: (23)692-21-51

IV Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza 2008 skierowany jest do wszystkich
twórców niezrzeszonych: bardzo młodych, młodych, dorosłych i starszych.

Do twórców którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, do tych którzy
chcą się dzielić sobą, do postrzegających życie i dających świadectwo
obecnym czasom i własnym odczuciom.
Celem knkursu o Laur Błękitnej Narwi jest zaintegrownie środowiska
twórców nieprofesjonalnych,tych którzy poezję postrzegają w kategoriach
lirycznego \"ja, pięknej metafory i klasycznych kanonów poetyckiej strofy.
Serdecznie więc zapraszamy do udziłu w IV Ogólnopolskim Konkursie Jednego
Wiersza im. Wiktora Gomulickiego.
Prosimy o nadsyłanie do 30 kwietnia 2008 r. na adres: Pułtuskiej
Biblioteki Publicznej, jednego wiersza wybranej przez Autora kategorii: wierszy o
Pułtusku lub Wierszy o tematyce ogólnej.
Dopuszczalne jest nadsyłanie wierszy w dwu kategoriach przez jednego
twórcę. Niedopuszczalne jest nadsyłanie wierszy publikowanych i nagradzanych w
innych konkursach.
Pierwsza koperta powinna zawierać wiersz - w trzech egzemplarzch -
opatrzony godłem słownym i kategorię konkursową.
W drugiej kopercie (opatrzonej tym samm godłem) należy podać
następujące dane: imię i nazwiskao autora wiersza, wiek, adres, numer telefonu oraz
nazwę i adres szkoły (dla uczniów).
Rozstrzygnięcie konkursu o Laur Błękitnej Narwi i uroczyste wręczenie
nagród odbędzie się maj/czerwiec 2008r.
ORGANIZATORZY:
Burmistrz Miasta Pułtusk
Rada Miejska w Pułtusku
Pułtuska Biblioteka Publiczna
im. Joachoma Lelewela, 06-100 Pułtusk,
ul. Słowackiego 6.
tel. (23)692-21-51,
e-mail: pultuska.biblioteka@neostrada.pl
PATRONAT ARTYSTYCZNY
Adriana Szymańska - poetka
PATRONAT MEDIALNY
Tygodnik Pułtuski
Pułtuska Gazeta Powiatowa
Tygodnik Ciechanowski

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji