Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

DZIESIĄTA EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO pod hasłem: „ZBIORĘ WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ I SERCE PRZED NIMI OTWORZĘ, BO DOPRAWDY CZY WARTO INACZEJ NA ZIEMI TEJ ŻYĆ” (Bułat Okudżawa)

data dodania: 2014-08-20

data zakończenia: 2014-09-30

adres: Stowarzyszenie Przystań. 62 700 Turek. ul. Armii Krajowej 22 m13.

ORGANIZATOR
STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ W TURKU
i współorganizatorzy:
GMINA MIEJSKA W TURKU
STAROSTWO POWIATOWE
SAMORZĄD OSIEDLOWY NR 3 W TURKU

Zapraszają na DZIESIĄTĄ EDYCJĘ
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
pod hasłem:
„ZBIORĘ WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ I SERCE PRZED NIMI OTWORZĘ,
BO DOPRAWDY CZY WARTO INACZEJ NA ZIEMI TEJ ŻYĆ”
(Bułat Okudżawa)

REGULAMIN KONKURSU:
• Konkurs ma charakter otwarty i jest organizowany dla osób w wieku od 14 lat. Uczestnicy przesyłają trzy wiersze w trzech egzemplarzach maszynopisu o dowolnej tematyce. W tej edycji konkursu organizatorzy przewidzieli kategorię specjalną za dodatkowy wiersz inspirowany życiem Świętego Jana Pawła II.
Wiersz należy dołączyć do zestawu z dopiskiem „Kategoria specjalna”

Adres, na jaki należy nadsyłać prace: Stowarzyszenie Przystań. 62 700 Turek.
ul. Armii Krajowej 22 m13.
• Każdy zestaw winien być opatrzony godłem, natomiast dane osobowe, adres, nr telefonu, e-mail powinien znajdować się w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem.
• Autorzy z powiatu tureckiego oraz miasta Turku, którzy obok godła umieszczą napis TUREK – będą kandydować do dodatkowych wyróżnień (bez względu na wiek kandydata).
• Zestawy nie spełniające warunków nie będą uwzględniane.
• Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 30.09.2014 r.

• Dopuszczone będą do konkursu tylko te zestawy wierszy, które nie były nagradzane na innych konkursach, oraz nie były nigdzie publikowane w czasopismach ogólnopolskich i nie ukazały się w wydaniach książkowych.

• Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Nagrody pieniężne należy odebrać osobiście.
• Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz jurorami nastąpi prawdopodobnie 15 listopada 2014r. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu.

• Nagrody: Organizatorzy przewidują trzy nagrody pieniężne i nagrodę specjalną
• Organizatorzy mają prawo zmienić wysokość nagród w poszczególnych kategoriach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ W TURKU

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji