Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VI edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego O RÓŻĘ KAROLINY

data dodania: 2014-08-20

data zakończenia: 2014-09-20

adres: Biblioteka Publiczna; Ul. Bohaterów Warszawy 5; 46-100 Namysłów - z dopiskiem na kopercie:

Regulamin VI edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Literackiego

O RÓŻĘ KAROLINY

Organizator konkursu:
Namysłowski Ośrodek Kultury, 46-100 Namysłów, Pl. Powstańców ŚL2

Cel konkursu:
Upamiętnienie twórczości opolskiej poetki Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej

Zasady konkursu:
Nadsyłać należy niepublikowane utwory: trzy wiersze bądź jedno opowiadanie - autorzy są zobowiązani do przesłania tylko jednego zestawu wierszy albo jednego opowiadania nieprzekraczającego 5 stron znormalizowanych (9000 znaków ze spacjami). Teksty, w czterech egzemplarzach (rękopisy nie będą brane pod uwagę) mają być oznaczone tylko godłem autora (Przez godło rozumie się słowo lub numeryczny zapis maskujący właściwą tożsamość autora.), a w dołączonej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, email) oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zapisie: „Wraz z nadesłanymi tekstami przesyłam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacyjnych konkursu, ewentualnych działań reklamowych i marketingowych z nim związanych oraz dla potrzeb publikacji prasowych, w formach zwartych oraz elektronicznych będących jego następstwem”. (Za osobę niepełnoletnią zgodę winien podpisać jeden z rodziców, stosując odpowiednio zwrot „zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna / mojej córki.”)

Termin nadsyłania prac:
do 20 września 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres: Biblioteka Publiczna; Ul. Bohaterów Warszawy 5; 46-100 Namysłów - z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki\" - tu podać należy także grupę wiekową.

Nagrody:
Autorzy najlepszych tekstów z kategorii „dorośli” uhonorowani zostaną nagrodami za l, II i III miejsce. Dla zwycięzców w kategorii „dzieci i młodzież” przewidziano interesujące nagrody książkowe.

Ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród
odbędzie się 25 października (piątek), w Namysłowskim Ośrodku Kultury, przy Pl. Powstańców Śl. 2. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody - w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i nie zapewniają noclegów. Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w pokonkursowym tomiku. Nadesłane prace nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych (w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia przez jury).


Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 77-4101487 lub 77-4100566.
Organizatorzy

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji