Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego

data dodania: 2014-09-01

data zakończenia: 2014-09-15

adres: Klub Kultury PIAST ul. Spółdzielcza 4 21-500 Biała Podlaska z dopiskiem Konkurs im. J.I. Kraszewskiego

mail: piast@bckbialapodlaska.pl

Konkurs ma charakter otwarty (mogą brać w nim udział amatorzy oraz członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych).
Konkurs rozgrywany jest w kategoriach poezji i prozy.
Przyznane zostaną następujące nagrody:
I, II, III w obu kategoriach
nagrody specjalne:
za tematykę podlaską
za utwór związany z twórczością i biografią J. I. Kraszewskiego
nagroda Klubu Literackiego „Maksyma” im. Wiesława Gromadzkiego
O podziale nagród zadecyduje jury konkursu.
Zgłaszane prace nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
Nagrodzone utwory mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów i prasie, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Prace konkursowe podpisane godłem należy nadesłać wyłącznie drogą mailową.
praca konkursowa w formacie .doc, .rtf lub .pdf,
w tytule wiadomości piszemy „XXX Ogólnopolski Konkurs Literacki – praca konkursowa”,
informacje o autorze: imię i nazwisko, telefon dokładny adres korespondencyjny oraz adres mailowy, wysyłamy drogą pocztową na adres organizatora, opatrzone godłem autorskim (takim samym jak w przypadku pracy konkursowej); do informacji dołączamy także wypełnione oświadczenia uczestnika.
Jeden autor może przysłać maksymalnie 5. utworów poetyckich, lub maksymalnie 20. stron tekstu prozatorskiego, zamieszczonych pod jednym godłem/pseudonimem.
Autor może przysłać prace zamieszczone pod maksymalnie 3. różnymi godłami/pseudonimami, umieszczone w jednym mailu wg powyższych zasad.

Prace konkursowe należy wysłać do 15 września 2014 r. na adres mailowy:
piast@bckbialapodlaska.pl

Informacje o autorze należy wysyłać na adres pocztowy:
Klub Kultury PIAST
ul. Spółdzielcza 4
21-500 Biała Podlaska
z dopiskiem Konkurs im. J.I. Kraszewskiego
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 października 2014r. podczas finału XXX Podlaskich Spotkań Literackich. Laureaci zostaną poinformowani o nagrodach telefonicznie lub mailowo.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.: 83 341 64 59 fb: Podlaskie Spotkania Literackie

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji