Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Ogólnopolski Konkurs Literacki pod nazwą: XXX JESIEŃ POETYCKA

data dodania: 2014-09-01

data zakończenia: 2014-09-10

adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Młyńska 14, 41-260 Sławków

strona www: www.mok.slawkow.pl

mail: jesienpoetycka@wp.pl

Miejski Ośrodek Kultury

w Sławkowie

zaprasza

do udziału w

Ogólnopolskim Konkursie Literackim

pod nazwą:

XXX JESIEŃ POETYCKA


Celem konkursu jest pobudzenie aktywności twórczej, doskonalenie, popularyzacja twórczości amatorskiej oraz stworzenie możliwości kontaktów i wspólnej dyskusji autorów nadesłanych prac.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednego nigdzie nie prezentowanego utworu w dwóch egzemplarzach maszynopisu lub w formie pliku tekstowego. Utwór należy opatrzyć godłem (nie graficznym). To samo godło powinno być umieszczone na kopercie zawierającej kartkę z imieniem, nazwiskiem, adresem i wiekiem autora. W przypadku korespondencji elektronicznej dane te powinny być umieszczone w załączniku. Przesłanie więcej niż jednego wiersza przez tego samego autora podpisującego wiersze różnymi godłami dyskwalifikuje z udziału w konkursie.


Prace prosimy nadsyłać do 10 września 2014 roku na adres:

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Młyńska 14

41-260 Sławków

lub jesienpoetycka@wp.pl

Decyduje data wpływu.


Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja utworów odbędzie się

23 października 2014 roku o godzinie 17.00 w Sali Widowiskowej MOK, ul. Młyńska 14.

W przypadku nieobecności podczas wręczania nagrody przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania utworów w prasie regionalnej oraz okolicznościowym tomiku bez honorariów autorskich.

Szczegółowy regulamin konkursu na www.mok.slawkow.pl.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji