Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VI edycja konkursu literackiego - Klucz do świata magii (wyniki)

data dodania: 2014-09-18

data zakończenia: 2014-12-05

adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Marii Karłowskiej, ul. Browarowa 14, 88 – 400 Żnin

VI edycja ogólnopolskiego konkursu literackiego Klucz do świata magii
Podczas Nowiu na Świat z mroku wychodzą demony. Ludzkość ma niewiele czasu, aby przygotować się do odparcia ich ataku. Bohaterowie opowiadań musieli stanąć przed ogromnym wyzwaniem, bowiem w ich rękach spoczywały losy Świata. Autorzy opowieści stworzyli niesamowite historie, w których pojawiała się magia, groza i demony.
W konkursie zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z różnych miejscowości, m.in. Bydgoszczy, Łosic, Zamościa, Ryków, Głogowa, Jaworzna, Włocławka, Krakowa, Janowca Wlkp., Piechcina, Kowalewa, Szubina, Łabiszyna, Andrespola, Rypina, Czerwionki-Leszczyny, Trzebnicy i Żnina. W tym roku napłynęło ponad siedemdziesiąt prac. Wysoki poziom dzieł, pomysłowość twórców i bogactwo języka postawiły jury przed trudnym wyborem. Spośród uczestników konkursu jury wyłoniło zwycięzców, ale także postanowiło przyznać trzy wyróżnienia.
12 grudnia 2014 jury w składzie A. Mielcarzewicz, B. Maciejewska i M. Góralski postanowiło przyznać:
I miejsce Alanowi Momotowi, uczniowi Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Zamościu, godło: M.M. za opowiadanie Arena, nagrody: pamiątkowa statuetka i tablet;
II miejsce Dobromile Księskiej, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Braci Śniadeckich w Żninie, godło: Inamainwaring, za opowiadanie Dąb i jaworzyna, nagroda: ramka cyfrowa;
III miejsce Steve Liebich, uczniowi IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, godło: House, za opowiadanie Kele nagroda: książka;
Wyróżnienia:
Izabeli Kapuśniak, uczennicy ZSP im. Marii Karłowskiej w Żninie, godło: BabaJaga, za opowiadanie Ikamen, nagroda: książka;
Marii Żak, uczennicy Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jaworznie, godło: Masza, za opowiadanie Tutore, nagroda: książka.
W kategorii szkoła gimnazjalna
I miejsce Katarzynie Ornowskiej, uczennicy Gimnazjum Nr 17 w Bydgoszczy, godło: Trzygłowa Marchewka, za opowiadanie Nadciąga nów, nagroda: pamiątkowa statuetka i tablet ;
II miejsce Wiktorii Ozner, uczennicy Gimnazjum Nr 17 w Bydgoszczy, godło: OZ, za opowiadanie Bezimienny bohater, nagroda: ramka cyfrowa;
III miejsce Katarzynie Grzeszczak, uczennicy Gimnazjum Nr 29 w Bydgoszczy, godło:Kanita, za opowiadanie Enis, nagroda: książka.
Wyróżnienie:
Szymonowi Lipińskiemu, uczniowi Gimnazjum Nr 1 w Szubinie, godło: szylip, za opowiadanie Zyvik- zbawca świata, nagroda: książka.
Nagrody w konkursie ufundowali: Starostwo Powiatowe w Żninie, Rada Rodziców i Warsztaty Szkolne działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, p. Agnieszka Mielcarzewicz i p. Marek Góralski. Dziękujemy za udział wszystkim młodym autorom i ich nauczycielom. Zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu za rok.-----------------------------------


VI edycja konkursu literackiego - Klucz do świata magii
Zespół Szkół Ponadgimnazjalych im. Marii Karłowskiej w Żninie zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w VI edycji konkursu literackiego Klucz do świata magii.
Bajki, legendy, historie nie z tej ziemi... Któż ich nie lubi? W tym roku, po raz kolejny, masz okazję zaprosić czytelników do krainy pełnej niezwykłych stworzeń. Uruchom wyobraźnię i zabierz miłośników literatury do innego wymiaru.
Podczas Nowiu na świat z mroku wychodzą demony. Ludzkość ma niewiele czasu, aby przygotować się do odparcia ich ataku. Twój bohater stanie przed ogromnym wyzwaniem, bowiem w jego rekach znajdują się losy Świata. Co zrobi? Jak powstrzyma demony? Czy skorzysta z magii? Może tym razem nie będzie osamotniony w walce?
Zasady uczestnictwa:
 Forma prac konkursowych: opowiadanie.
 Hasła przewodnie konkursu: ocalenie ludzkości, walka, wędrówka.
 Niedopuszczalne jest składanie prac publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
 Prace powinny być starannie napisane na komputerze, złożone w 2 egzemplarzach oraz przesłane w wersji elektronicznej na adres piniacolada@wp.pl.
 Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno opowiadanie podpisane pseudonimem (godłem).
 Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem, z kartą uczestnika, wypełnioną wg załączonego wzoru.
 Prace konkursowe należy nadesłać na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Marii Karłowskiej, ul. Browarowa 14, 88 – 400 Żnin lub składać tam osobiście (w sekretariacie szkoły) w terminie do 5 grudnia 2014r (decyduje data stempla pocztowego).
 Prace będą oceniane, przez jury powołane przez organizatora.
 Laureatom konkursu przyznane będą nagrody i wyróżnienia. O rodzaju, ilości nagród i wyróżnień zdecyduje organizator konkursu. Od jego postanowienia nie będzie odwołania.
 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi około 15 grudnia 2014r. Organizator powiadomi laureatów o wynikach konkursu miejscu wręczenia nagród elektronicznie lub za pośrednictwem szkoły macierzystej.
 Organizator nie zwraca nadesłanych utworów i zastrzega sobie prawo do publikowania, bez zgody autorów, nagrodzonych utworów, w całości lub ich fragmentów.
 Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu lub jego organizatora (współorganizatora), wg załączonego wzoru (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika konkursu (w przypadku osób pełnoletnich) lub jednego z rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich). Dane osobowe uczestników, pozyskane dla celów konkursu, nie będą udostępniane osobom trzecim. Ich udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.
opiekun konkursu Agnieszka Mielcarzewicz
Karta uczestnika konkursu:
Karta uczestnika konkursu - pseudonim ……………………………………..
Imię ……………………. Nazwisko …………………….
Adres: ul. …………………………..…. nr …..; miejscowość ……………………………………
kod pocztowy:. ……………. poczta …………………
Uczeń /-ca szkoły: ........……………………………………. w ……………………………………..
klasa : …………….. nauczyciel prowadzący......................................................................................
Nr telefonu: ……………………. e-mail: ………………………………………..
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, na potrzeby promocji konkursu lub jego organizatorów (współorganizatorów), zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2006r, nr 90 poz. 631) – art. 41, 51, 64. 65.
Data …………………………. podpis uczestnika lub rodzica ………………………..

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji