Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

data dodania: 2014-09-25

data zakończenia: 2014-10-10

adres: Bałucki Ośrodek Kultury

strona www: www.bok.lodz.pl

mail: zubardzka@bok.lodz.pl

tel: 42 651 67 47

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.
2. Celem konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- prezentacja dorobku i promocja młodych twórców,
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.
3. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży. Przebiega w trzech grupach wiekowych: 9-12 lat,13-15 lat, 16-18 lat.
4. W konkursie są wyodrębnione dwie kategorie:
- dowolny utwór poetycki,
- haiku (przez haiku organizatorzy rozumieją: trójwersowy wiersz obrazowy, przynajmniej w przybliżeniu realizujący tradycyjny schemat wersyfikacyjny tzn. 5-7-5 sylab w wersie).
5. W każdej kategorii uczestnik może złożyć maksymalnie dwa, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.
6. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 12, typ: Times New Roman), w trzech
egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 10 października 2014r.
Do prac winna być dołączona koperta z tym samym godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na płycie w formacie RTF oraz dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e- mail.
7. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Werdykt jury jest niepodważalny.
8. Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z jurorami oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu
22 listopada 2014 r. o godz. 18.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury "Na Żubardzkiej".
9. Konkursowi towarzyszy:
- wydanie tomiku poezji zawierającego nagrodzone i wyróżnione teksty,
- zamieszczenie nagrodzonych tekstów na stronie internetowej Bałuckiego Ośrodka Kultury,
- prezentacja multimedialna tekstów,
- spotkanie z jurorami i omówienie,
- wystawa tekstów laureatów konkursu w Galerii „Ż" Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej" oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty(Filia nr 21),
- edukacje literackie w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Bałuty (Filia nr 21) na kanwie nagrodzonych tekstów dla uczniów gimnazjów łódzkich.
- promocja nagrodzonych tekstów w poetyckich serwisach internetowych, mediach łódzkich.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów
i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.
Organizatorzy nie odsyłają utworów nadesłanych na konkurs.
11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
12. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz nie zabezpieczają noclegów dla uczestników konkursu.
13. Wykładnia powyższego regulaminu należy do organizatorów.
14. Informacje:
Dorota Radziewicz - koordynator projektu,
Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej", ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź,
tel. 42 651 67 47, e-mail: zubardzka@bok.lodz.pl, www.bok.lodz.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji