Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXXIV WOJEWÓDZKI TURNIEJ BIAŁYCH PIÓR

data dodania: 2014-11-20

data zakończenia: 2015-02-06

REGULAMIN

1. Organizatorem imprezy jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu.
2. Adresatami Turnieju są uzdolnieni literacko uczniowie klas V i VI szkół podstawowych oraz
gimnazjów z województwa wielkopolskiego.
3. Turniej ma na celu odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich młodzieży,
kształtowanie jej gustów artystycznych oraz stworzenie możliwości konfrontacji własnej
twórczości z utworami rówieśników.
4. Tematyka prac jest dowolna.
5. Warunki uczestnictwa w Turnieju:
- Nadesłanie na adres Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu w terminie do 6 lutego
2015 roku zestawu, napisanych samodzielnie, dotąd niepublikowanych trzech tekstów poetyckich
lub dwóch tekstów prozatorskich (każdy utwór w trzech egzemplarzach). Maksymalna objętość
prac prozatorskich to trzy strony maszynopisu. Wszystkie teksty należy podpisać imieniem
i nazwiskiem, podać nazwę szkoły i klasę oraz nazwisko opiekuna.
- Wpłacenie darowizny na organizację konkursu w sugerowanej kwocie 5 zł od zestawu trzech
wierszy lub 5 zł za dwa teksty prozy, przelewem bankowym, na numer konta, który zostanie
podany na stronie internetowej www.mdk1.pl, po 1 stycznia 2015 roku. W tytule przelewu
prosimy dopisać „darowizna na organizację Turnieju Białych Piór”.
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
7. Przysłanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich ewentualną publikację.
8. Prace konkursowe oceniają jurorzy (poloniści i literaci), spotkają się oni z laureatami podczas
imprezy finałowej w MDK nr 1 dnia 28 marca 2015 roku o godzinie 11:00.
9. Laureaci będą powiadomieni i zaproszeni listownie na tydzień przed planowaną imprezą. Do
wszystkich szkół, których uczniowie złożyli prace na konkurs, zostaną rozesłane tomiki
z nagrodzonymi utworami.
10. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika na potrzeby konkursu oraz bezpłatnym wykorzystaniem wizerunku
uczestnika w celach związanych z realizacją statutową placówki i promocją (upublicznianie
zdjęć).
11. Informujemy, że w MDK nr 1 literacko uzdolnioną młodzieżą opiekuje się nauczyciel –
Katarzyna Redlińska, która udziela informacji na temat konkursu, prowadzi spotkania
i konsultacje. Telefon - 503420473.
Serdecznie zapraszamy młodzież do uczestnictwa w Turnieju Białych Piór. Na najlepszych
czekają nagrody i wyróżnienia.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji