Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Konkurs poetycki „Ukraińska Nadzieja”

data dodania: 2014-11-26

data zakończenia: 2014-12-31

Minęła pierwsza rocznica wybuchu protestu na kijowskim Majdanie. Ważne wydarzenia, szczególnie takie, które mają ścisły związek z walką ludzi o wolność, przykuwają uwagę literatury. W związku z tym, chcemy się dowiedzieć w jaki sposób poezja polska i ukraińska zareagowała na ostatnie wydarzenia na Ukrainie. Dlatego Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich wraz z Oficyną Wydawniczą Tysiąclecia z Gdańska ogłaszają ogólnopolski i ogólnoukraiński konkurs na wiersz lub zestaw wierszy mieszczący się tematycznie w zakresie hasła „Ukraińska Nadzieja”.

Regulamin konkursu:

Adresaci konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby prywatne, które nadeślą wiersze własnego autorstwa, przestrzegając poniższego regulaminu.


Zasady uczestnictwa:
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu bądź utworów /do trzech tekstów/poetyckich, które nie były dotąd ani publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Wiersze mogą być w języku polskim lub ukraińskim.
 Każdy uczestnik konkursu powinien nadesłać maksymalnie 3 utwory, z których nagrodzony może zostać jeden wiersz lub cały zestaw.
 Utwór lub utwory w trzech egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu, w miarę możliwości adres e-mail. Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.

Termin składania prac:
Prace należy nadsyłać do 31 grudnia 2014 r. na adres Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: ul Korzenna 33/35, 80 - 851Gdańsk. Liczy się data stempla pocztowego.

Nadesłane na konkurs utwory zostaną ocenione przez jury złożone z twórców, krytyków literackich oraz tłumaczy z języka ukraińskiego. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji w antologii polsko- ukraińskiej i jej promocji

Nagrody

Utwory laureatów i wybrane wiersze uczestników konkursu zostaną opublikowane w antologii polsko – ukraińskiej, a dochody ze sprzedaży książki przeznaczone zostaną na rzecz pomocy Ukrainie. Konkretnego adresata funduszu poznają Państwo w dniu ogłaszania werdyktu jury i rozdania nagród.
Pula nagród finansowych : 1000 zł

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje poza laureatami tylko tych uczestników konkursu, którzy podadzą adresy e-mail do 31 stycznia 2014 r.

Po ogłoszeniu wyników konkursu organizator zwróci się z prośbą do laureatów o przesłanie prac drogą elektroniczną lub na płycie (dyskietce) w celu opublikowania ich w antologii polsko-ukraińskiej.

Kontakt w sprawach organizacyjnych
Andrzej Fac andfac@wp.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji