Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XIV Otwocki Turniej Jednego Wiersza oraz Pierwszy Otwocki Songwriters SLAM

data dodania: 2014-12-02

data zakończenia: 2014-12-07

adres: Kawiarnia

Towarzystwo Przyjaciół Otwocka zaprasza na Jesienne Święto Poezji, w którego ramach odbędą się XIV Otwocki Turniej Jednego Wiersza oraz Pierwszy Otwocki Songwriters SLAM.

KIEDY: 7 grudnia 2014 r., godz. 16.00
GDZIE: Kawiarnia „Klubowa”, ul. Poniatowskiego 1, Otwock.

Regulamin XIV Otwockiego Turnieju Jednego Wiersza:

1. Organizatorem Turnieju jest Towarzystwo Przyjaciół Otwocka.
2. Jedyną formą uczestnictwa w turnieju jest osobiste stawienie się i prezentacja utworu własnego autorstwa.
3. Organizator może wyjątkowo wyrazić zgodę na prezentację utworu przez osobę wskazaną przez autora, jeśli będzie to uzasadnione przyczynami zdrowotnymi.
4. W Turnieju należy przedstawić utwór własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nienagradzany w innych konkursach literackich i niedrukowany w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich oraz publikacjach książkowych.
5. Utwór konkursowy nie powinien być zbyt długi, a jego prezentacja nie może przekroczyć 2 minut.
6. Wiersze przedstawione w turnieju będą oceniane przez jury, którego skład imienny podany zostanie podczas rozpoczęcia imprezy.
7. Uczestnik jest zobowiązany przed rozpoczęciem turnieju przekazać jurorom tekst wydrukowany w trzech egzemplarzach.
8. Organizatorzy dysponują sumą 500 złotych na nagrody dla laureatów. O podziale zdecyduje jury turnieju.
9. Laureaci są zobowiązani potwierdzić własnoręcznym podpisem odbiór nagrody i podać niezbędne dane.
10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
11. W kwestiach nieujętych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator, decyzje Organizatora są ostateczne.
12. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

Regulamin Pierwszego Otwockiego Songwriters SLAM-u

1. Otwocki Songwriters SLAM to konkurs dla autorów piosenek samodzielnie wykonujących swoje utwory.
2. Organizatorem imprezy jest Towarzystwo Przyjaciół Otwocka.
3. Udział w konkursie polega na wykonaniu jednej, dowolnej piosenki własnego autorstwa, przy własnym akompaniamencie, przed publicznością, która w drodze głosowania wyłoni zwycięzcę konkursu.
4. Organizator zapewnia nagłośnienie w postaci mikrofonu, linii do gitary oraz wzmacniacza.
5. Uczestnicy konkursu uiszczają wpisowe w wysokości 10 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla zwycięzcy konkursu.
6. Organizator wnosi do puli nagród dwukrotność sumy zebranej od uczestników.
7. Zwycięzca jest zobowiązany potwierdzić własnoręcznym podpisem odbiór nagrody i podać niezbędne dane.
8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
9. W kwestiach nieujętych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator, decyzje Organizatora są ostateczne.
10. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji