Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej imienia Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”

data dodania: 2014-12-08

data zakończenia: 2014-12-10

REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ruy Barbosy w Warszawie.
Konkursowi patronują:
Minister Edukacji Narodowej
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Mazowiecki Kurator Oświaty
Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego Alicji Delgas
Burmistrz Dzielnicy Praga Północ Miasta Stołecznego Warszawy
Dom Kultury „Praga”
„Głos Nauczycielski”
strona internetowa www.kaczmarski.art.pl
Dyrektor L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy w Warszawie
2. Idea konkursu
a) Konkurs kierowany jest do młodzieży średnich szkół ponadgimnazjalnych w Polsce
oraz średnich szkół polonijnych na całym świecie (młodzież w wieku 16-20 lat)
a. Cele konkursu:
- zachęcenie młodzieży do rozwijania pasji poetyckich i kształtowania
własnego indywidualnego warsztatu pisania i rozwijania różnych
talentów poprzez obcowanie z kunsztem słowa i oryginalnością
twórczości Jacka Kaczmarskiego;
- umożliwienie młodzieży wyrażenia „rytmów” młodzieńczej
wrażliwości w poezji oraz plastyce;
- ułatwienie młodzieży kontaktu z autorytetami w dziedzinie poezji
podczas warsztatów zorganizowanych dla laureatów konkursu.
- rozwijanie pasji poetyckich w uczniach szkół polonijnych poza
granicami naszego kraju.
b. Laureatem konkursu jest osoba, której choćby jeden utwór zostanie
opublikowany w antologii, podsumowującej zmagania konkursowe
uczestników.
c. Jury pod przewodnictwem o.Wacława Oszajcy spośród laureatów konkursu
wyłoni osoby do nagród i wyróżnień.
d. Nagrody specjalne zostaną ufundowane przez instytucje patronujące
konkursowi (także: nagroda specjalna dla ucznia szkoły polonijnej)
e. Uczestnicy mogą przesłać na konkurs tylko te utwory, które nie zostały
wyróżnione wcześniej w innych konkursach poetyckich oraz nie zostały
opublikowane w żadnej formie (także w Internecie).
3.Zasady uczestnictwa w konkursie
2
a) Konkurs poetycki na wiersz: każdy uczestnik w terminie do 10 grudnia 2014r.
przesyła pocztą elektroniczną na adres rytmynieskonczonosci@wp.pl trzy utwory
poetyckie, do których należy dołączyć dane osobowe autora (imię i nazwisko, adres
domowy, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwa i adres szkoły ponadgimnazjalnej,
klasa). Utwory prosimy zapisać czcionką 10., bez niepotrzebnych ozdobników.
Laureaci, których wiersze zostaną opublikowane w antologii, wyrażają zgodę na
zamieszczenie ich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa szkoły) w publikacji
oraz w materiałach, związanych z konkursem. Wiersze można również przesłać
pocztą ( liczy się data stempla pocztowego) na podany poniżej adres szkoły: do
tekstów podpisanych wierszy uczestnik dołącza podpisaną płytkę z zapisem utworów
oraz danych autora (jak wyżej) . Jury ocenia utwory anonimowe: organizatorzy
przygotują dla jurorów teksty bez danych osobowych autorów. Uczniowie szkół
polonijnych: przesyłają wiersze pocztą elektroniczną wg wyżej wskazanych zasad.
Wiersze muszą być napisane w języku polskim.
b) Konkurs poetycki na prozę poetycką: każdy uczestnik w terminie do 10 grudnia
2014r. przesyła pocztą elektroniczną na adres rytmynieskonczonosci@wp.pl jeden
krótki utwór prozatorski (nie więcej niż 1000 wyrazów), o dowolnej tematyce, ale
zainspirowany życiem lub twórczością Jacka Kaczmarskiego, mający charakter
prozy poetyckiej, do którego należy dołączyć dane osobowe autora (imię i nazwisko,
adres domowy, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwa i adres szkoły
ponadgimnazjalnej, klasa). Utwór prosimy zapisać czcionką 10., bez niepotrzebnych
ozdobników. Laureaci, których tekst zostanie opublikowany w antologii
pokonkursowej, wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych (imię i
nazwisko, nazwa szkoły) w publikacji oraz w materiałach, związanych z konkursem.
Utwór można również przesłać pocztą ( liczy się data stempla pocztowego) na
podany poniżej adres szkoły: do tekstów podpisanych wierszy uczestnik dołącza
podpisaną płytkę z zapisem utworu oraz danych autora (jak wyżej). Jury ocenia
utwory anonimowe: organizatorzy przygotują dla jurorów teksty bez danych
osobowych autorów. Uczniowie szkół polonijnych: przesyłają wiersze pocztą
elektroniczną wg wyżej wskazanych zasad. Utwór musi być napisany w języku
polskim.
c) Konkurs na interpretację plastyczną wiersza Jacka Kaczmarskiego: każdy uczestnik
w terminie do 10 grudnia 2014r. przesyła pocztą elektroniczną na adres
rytmynieskonczonosci@wp.pl (nie wysyłamy prac konkursowych pocztą) zdjęcie
jednej pracy plastycznej, będącej interpretacją plastyczną wybranego wiersza Jacka
Kaczmarskiego. Do zdjęcia należy dołączyć tytuł oraz tekst wiersza, który jest poprzez
pracę interpretowany, a także dane osobowe autora (imię i nazwisko, adres
domowy, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwa i adres szkoły ponadgimnazjalnej,
klasa). Laureaci, których praca zostanie opublikowana w antologii pokonkursowej,
wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa
szkoły) w publikacji oraz w materiałach, związanych z konkursem. Każdy z laureatów
zostanie poproszony o przesłanie pocztą oryginału pracy przed finałem konkursu.
Prace będzie można odebrać po gali finałowej konkursu.
d) Konkurs na rysunek satyryczny Zbigniewa Łapińskiego: każdy uczestnik w terminie
do 10 grudnia 2014r. przesyła pocztą elektroniczną na adres
rytmynieskonczonosci@wp.pl (nie wysyłamy prac konkursowych pocztą) zdjęcie
jednej, dwóch lub trzech prac, będących karykaturami Zbigniewa Łapińskiego. Do
zdjęcia należy dołączyć tytuł karykatury, a także dane osobowe autora (imię i
nazwisko, adres domowy, telefon kontaktowy, adres e-mail, nazwa i adres szkoły
ponadgimnazjalnej, klasa). Laureaci, których karykatury zostaną opublikowane w
antologii pokonkursowej, wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych
3
(imię i nazwisko, nazwa szkoły) w publikacji oraz w materiałach, związanych z
konkursem. Każdy z laureatów zostanie poproszony o przesłanie pocztą oryginału
prac przed finałem konkursu. Prace będzie można odebrać po gali finałowej
konkursu.
Nadsyłając prace, autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
niniejszego konkursu (publikacja imienia i nazwiska autora oraz nazwy szkoły, z której pochodzi).
Finał konkursu odbędzie się w kwietniu 2015 r. Organizatorzy w styczniu określą dokładną datę
finału. Uczestnicy wyróżnieni w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Poetyckiej im. Jacka
Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności” zostaną poinformowani o dokładnym terminie ogłoszenia
wyników. Podczas finału konkursu odbywają się poetyckie warsztaty dla laureatów, można nabyć
antologie utworów poetyckich laureatów konkursu oraz spotkać się z ludźmi związanymi z
twórczością Jacka Kaczmarskiego
Adres, przy wysłaniu prac pocztą:
L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy
03-480 Warszawa, ul. Burdzińskiego 4
z dopiskiem:
IX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej
imienia Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”
4. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela polonistka Katarzyna
Walentynowicz (rytmynieskonczonosci@wp.pl ). Informacje dotyczące organizacji konkursu,
finałowej gali oraz lista laureatów będą zamieszczane na stronie internetowej konkursu
www.rytmynieskonczonosci.pl oraz na Facebooku.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji