Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

&"WIEPS" 2015 I OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI W WIPSOWIE

data dodania: 2015-01-22

data zakończenia: 2015-03-21

„WIEPS” 2015
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI W WIPSOWIE


REGULAMIN:

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów niezrzeszonych jak również zrzeszonych w związkach twórczych oraz bez podziału na autorów przed debiutem i po debiucie. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 18 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy lub jednego opowiadania (lub wierszy i opowiadania) zwane poniżej tekstami w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu. Rękopisów nie przyjmujemy. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy w kategorii obowiązkowej oraz wg uznania po jednym wierszu w kategoriach dodatkowych. Nie można więc przysyłać kolejnego zestawu pod innym godłem.
3. Teksty muszą być podpisane godłem słownym (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą na kartce obowiązkowo następujące dane autora (imię i nazwisko, dokładna data urodzenia (dzień, miesiąc, rok), dokładny adres, telefon, mail). Należy dołączyć płytę CD z zamieszczonymi na niej zestawami tekstów, oczywiście podpisaną godłem.

4. Prace konkursowe należy nadsyłać do 21 marca 2015 r. na adres pomysłodawcy i koordynatora konkursu: Mariusz Krupienik Wipsowo 91b 11-010 BARCZEWO , z dopiskiem: „WIEPS 2015”. Nie wolno umieszczać na kopercie nazwiska uczestnika konkursu.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
6. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora.
7. Wiersze autorów podpisane imieniem i nazwiskiem nie będą podlegać ocenie jury. Wiersze osób poniżej 16 lat nie będą oceniane. Uprasza się o dokładne przeczytanie regulaminu. Prace nie spełniające wszystkich wymogów regulaminu nie będą oceniane.
8. Finał konkursu odbędzie się 06 czerwca 2015 r. w Wipsowie.
9. Przewiduje się trzy nagrody w kategorii poezja i trzy nagrody w kategorii proza oraz wyróżnienia. Podział nagród zostanie ustalony przez jury. Nagrody należy odebrać osobiście podczas finału w Wipsowie 06.06.2015. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się odebranie nagrody przez pośrednika. Nagrody nie będą przesyłane pocztą. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym oraz w innych mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
11. Zgłoszenie zestawów wierszy do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

Wszelkie dodatkowe informacje będą umieszczane na stronie organizatora konkursu http://www.strefa2.blogspot.com/
W razie pytań proszę kontaktować się również za pośrednictwem w/w strony.
Zapraszam i życzę powodzenia. Niech wena będzie z wami.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji