Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki

data dodania: 2008-02-10

data zakończenia: 2008-06-30

data ogłoszenia wyników: 2008-10-04

organizator: Ostrowskie Centrum Kultury

adres: Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem: konkurs poetycki

tel: 0 501 025 071 w g. 10

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna orficka" organizowany jest przez Ostrowskie Centrum Kultury pod patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego "Topos" w Sopocie.
W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18 niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem w pięciu kopiach. Prace winny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Dane personalne, adres autora, numery telefonów, ewentualny adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem tym samym co prace konkursowe.
Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.
Prace konkursowe oceni jury w składzie: Witold Banach, Wojciech Gawłowski (przewodniczący), Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Sergiusz-Sterna Wachowiak.
Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych w wysokości: I nagroda - 1200 zł; II nagroda - 800 zł; III nagroda - 600 zł; IV nagroda - 400 zł. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego "Topos". Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas uroczystego koncertu w dniu 4 października 2008 roku podczas Festiwalu "Wszystko jest poezją" w Ostrowskim Centrum Kultury.

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji