Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

V Ogólnopolski Konkurs Literacki "LITERACKI SMS - POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW"

data dodania: 2015-01-26

data zakończenia: 2015-03-06

Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych oraz Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu zapraszają do udziału w

V Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW
pod hasłem Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.

Regulamin konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat. Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły ponadgimnazjalne, w których się kształcą lub zgłaszają się indywidualnie.
Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami:
- imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, telefon kontaktowy – jeżeli uczestnik zgłasza się indywidualnie,
- imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, nauczyciel, telefon kontaktowy – jeśli zgłoszenie wysyła szkoła.
Teksty wraz z danymi uczestnika należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej konkursu: literacki-sms.blogspot.com do dn. 6 marca 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów drogą meilową lub telefoniczną nastąpi do dnia 16 marca 2015r. Wręczenie nagród odbędzie w dniu 20 marca 2015r. o godz. 11.00. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu ul. Ks. płk Jana Szymały 3 woj. śląskie.
Wyniki oraz wyróżnione teksty zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu literacki-sms.blogspot.com. Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu konkursowego i zdjęć z finału w celach promocyjnych.

Ocenie jury podlegać będą:
- trafność i uniwersalna wymowa tekstu,
- oryginalność formalna (dowcip, gra słów, aluzja, poetyckie ujęcie itp.)
Samodzielność prac weryfikowana będzie w dostępnych publikacjach oraz poprzez wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane. Oceny jury są niepodważalne i nie podlegają odwołaniom.

Strona internetowa konkursu: http://literacki-sms.blogspot.com/

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji