Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

II Ogólnopolski Konkurs Literacki "Krótka forma literacka: fraszka"

data dodania: 2015-01-27

data zakończenia: 2015-03-31

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Krótka forma literacka: fraszka”

1. Konkurs „Krótka forma literacka” organizuje Wydawnictwo św. Macieja Apostoła z siedzibą w Lublińcu.
2. Przedmiotem konkursu jest fraszka, napisana w języku polskim.
3. Napisany czcionką 12 Times New Roman zestaw konkursowy powinien zawierać od 5 do 10 fraszek.
4. Tematyka fraszek dowolna, jednak preferowane będą teksty promujące wartości chrześcijańskie.
5. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni twórca, niezależnie od miejsca zamieszkania; autor z Polski, a także z zagranicy.
6. Uczestnik może zgłosić tylko jeden zestaw fraszek. Fraszki mogą być dotychczas publikowane w prasie bądź w internecie, nie mogą być jednak nagradzane w innych konkursach. Zgłoszone do konkursu utwory bezwzględnie muszą być własnego autorstwa.
7. Każdy zestaw utworów powinien być podpisany (imię i nazwisko Autora, wiek, adres korespondencyjny i telefon kontaktowy).Dane tylko do użytku Organizatora konkursu.

8. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2015. Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie na adres e-mailowy Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: wydawnictwomacieja@gmail.com w pliku Word jako załącznik do e-maila. Nadesłane teksty nie będą zwracane.
9. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2015. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni e-mailowo o werdykcie jury, który zamieszczony zostanie także na stronie internetowej Wydawnictwa: wydawnictwomacieja.blogspot.com, podstrona „Konkurs Krótka forma literacka”.
10. Jury konkursu, po dokonaniu oceny nadesłanych zestawów aforyzmów, przyzna nagrodę główną: publikację tomiku fraszek zwycięzcy konkursu. Książka laureata ukaże się w czerwcu 2015 roku. Szczegóły publikacji ustalone zostaną między Wydawnictwem a laureatem.
11. Nagroda specjalna, w kwocie 100 zł, zostanie przyznana za najlepszą fraszkę o Wydawnictwie św. Macieja Apostoła. Fraszka ta zostanie zamieszczona w publikacjach Wydawnictwa św. Macieja Apostoła.
12. Uczestnikom konkursu zostanie zaproponowany udział w pokłosiu konkursowym – książce, która ukaże się w maju 2015 roku. O szczegółach publikacji wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mailową.
13. Zgłoszenie swojego udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją zasad regulaminowych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z regulaminem konkursu.

Organizator:
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła
Lubliniec, 26 II 2015

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji