Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IV Małopolski Konkurs Recytatorski " Niektórzy lubią poezję"

data dodania: 2015-02-05

data zakończenia: 2015-03-09

REGULAMIN
I. Organizator Konkursu
Konkurs organizuje Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie; ul. Pędzichów 13, 31- 152 Kraków, tel. 12 634 50 50 www.kcecak.krakow.pl
Honorowy Patronat nad Konkursem objęli:
- Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
Staramy się również o patronat Małopolskiego Kuratora Oświaty.
II. Cel Konkursu
- skupienie się na osobowości twórczej Agnieszki Osieckiej
- promowanie kultury żywego słowa
- uwrażliwianie młodzieży na poetyckie słowo.
III. Adresaci Konkursu
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół gimnazjalnych z województwa małopolskiego.
IV. Nagrody
Jury przyzna następujące nagrody:
- Grand Prix
- I, II, III nagrodę główną
nagrody specjalne:
- dla najmłodszego uczestnika
- za najciekawszą interpretację
oraz wyróżnienia.
Finaliści Konkursu oraz opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania za uczestnictwo.
V. Zasady Konkursu
1. Na Konkurs każdy uczestnik obowiązkowo przygotowuje i prezentuje dwa wiersze o zróżnicowanej tematyce tegorocznej patronki Konkursu - Agnieszki Osieckiej.
2. Prezentacja dwóch utworów nie może przekroczyć łącznie 10 minut.
3. W Konkursie uczestnik może wykorzystać teksty piosenek Agnieszki Osieckiej, ale wyłącznie w formie recytacji.
4. Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną (na adres: konkurs.nlp@gmail.com) w terminie do 09.03.2015 karty zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia znajduje się na stronie organizatora: www.kcecak.krakow.pl w zakładce: Konkursy.
5. Wybrany przez uczestnika repertuar może ulec zmianie, o czym będzie można poinformować organizatorów w dniu przesłuchań.
6. Przy ocenie będą brane pod uwagę: interpretacja, sposób pamięciowego opanowania tekstu, ogólna prezencja. Uwaga! Przy ocenie Jury nie będzie brało pod uwagę wszelkiego typu elementów teatralizacji.
7. Prezentacje uczestników Konkursu będą rejestrowane tylko dla potrzeb Jury. Materiały nagrane w trakcie przesłuchań konkursowych nie będą nigdzie wykorzystywane i prezentowane.
8. Przesłuchania odbywać się będą indywidualnie. W trakcie przesłuchania na sali może być obecny opiekun grupy.
9. W Konkursie mogą brać udział Laureaci z poprzednich edycji.
10. W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 10 osób z jednej szkoły. W wyjątkowych przypadkach Jury Konkursu może zezwolić na udział większej grupy uczestników.
11. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do prezentacji utworów podczas Finału, którego przebieg będzie rejestrowany. Materiały nagrane w trakcie Finału, będą prezentowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
VI. Harmonogram Konkursu:
Przysyłanie kart
zgłoszeniowych
do 09.03.2015
Karty należy przesłać wyłącznie drogą
elektroniczną na adres: konkurs.nlp@gmail.com
Wzór karty dostępny jest na stronie:
www.kcecak.krakow.pl w zakładce - Konkursy

Harmonogram przesłuchań pojawi się 10.03.2015 na stronie szkoły:
www.kcecak.krakow.pl w zakładce - Konkursy

Przesłuchania konkursowe 16.03.2015
w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie przy ul. Pędzichów 13
Uroczysty Finał Konkursu 23.03.2015
w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie przy ul. Pędzichów 13
VII. Pozostałe informacje:
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie. Dokona tego Kapituła Konkursu w składzie:
Przewodniczący Jury: Piotr Piecha – aktor, absolwent PWST w Krakowie, od 1987 związany z Teatrem Ludowym w Krakowie
Członkowie (nauczyciele języka polskiego w Katolickich Szkołach im. Świętej Rodziny z Nazaretu): 1. dr Katarzyna Wójtowicz, 2. s. mgr Agata Cul, 3. mgr Ewelina Porębska, 4. mgr Helena Konopka.
3. Informacje o wynikach Konkursu oraz terminie Finału będą dostępne na stronie internetowej: www.kcecak.krakow.pl Ponadto zwycięzcy Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji