Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

TRAKL-TAT 2015 Ogólnopolski konkurs poetycki im. Georga Trakla

data dodania: 2015-03-09

data zakończenia: 2015-03-15

Organizator
Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM
Honorowy Patronat
Konsulat Republiki Austrii w Krakowie
Ambasador dr Emil Brix

IDEA
W tym roku, przy okazji drugiej edycji TRAKL-TAT-u, Fundacja Promocji Kultury „Urwany Film” reaktywuje ideę konkursu poetyckiego im. Georga Trakla, którą przed laty zainicjował i przez 5 lat realizował ówczesny Konsul Generalny Austrii w Krakowie dr Emil Brix.
Postać Georga Trakla wiąże się z Krakowem, miejscem śmierci austriackiego poety, którego twórczość wpisana jest w ekspresjonistyczno-symbolistyczny nurt literatury europejskiej. Niezwykle ważny jest też kontekst historyczny: w całej Europie trwają obchody 100. rocznicy I wojny światowej. Georg Trakl na tym tle staje się symbolem pokoleniowej tragedii zarówno całych narodów, jak i jednostki mierzącej się z egzystencjalnym dramatem.
Twórczość Georga Trakla wspisuje się także w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wrażliwość twórcza i pełna dramatycznych wydarzeń biografia Trakla stały się inspiracją dla wielu twórców: poetów, pisarzy, filmowców, artystów-plastyków.
TRAKL-TAT 2015. Ogólnopolski konkurs poetycki im. Georga Trakla skierowany jest do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości austriackiego ekspresjonisty.


REGULAMIN
I
Na konkurs należy nadesłać zestaw pięciu utworów w języku polskim (każdy zestaw w trzech egzemplarzach maszynopisu).
II
Każdy zestaw należy opatrzyć godłem umieszczonym w prawym górnym rogu kartki. To samo godło powinno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartę z informacjami o autorze (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e–mail, notka biograficzna). Do karty należy złożyć podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs TRAKL-TAT. Wiersze nie były wcześniej publikowane, nie były też nagradzane w innych konkursach”.
III
Utwory należy przesyłać na adres: Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM, ul. Rajska 1/138, 31-124 Kraków z dopiskiem TRAKL-TAT 2015.

Ogólnopolski konkurs poetycki im. Georga Trakla do 15 marca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).
IV
Wiersze oceniać będzie jury w składzie: dr hab. Marek Karwala (literaturoznawca, Uniwersytet Pedagogiczny), poeci Ryszard Krynicki i Marcin Baran. Sekretarzem konkursu zostanie przedstawiciel organizatora Krzysztof Maćkowski. Na etapie oceny wierszy jurorzy i sekretarz konkursu nie będą mieli wglądu w koperty z godłami.
V
Ogłoszenie nominacji do finału nastąpi 1 kwietnia 2015 r. na stronach internetowych Fundacji Promocji Kultury URWANY FILM. O nominacjach finaliści zostaną powiadomi przez organizatora.

VI
Wręczenie nagród (I, II, III miejsce i dwa wyróżnienia) nastąpi podczas festiwalu TRAKL-TAT. Inspiracje 2015, 15 kwietnia 2015 r., w krakowskiej Artetece WBP.
VII
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.
VIII
Przysłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystania utworów w publikacjach pokonkursowych. Jest także wyrażeniem zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych.
IX
Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
X
Aktualne informacje o konkursie można uzyskać pod adresem internetowym organizatora: http://www.fundacjaurwanyfilm.pl oraz https://www.facebook.com/FundacjaUrwanyFilm. Kontakt z organizatorem: kontakt@fundacjaurwanyfilm.pl.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji