Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IX Mazowiecki Konkurs Literacki

data dodania: 2015-03-30

data zakończenia: 2015-05-15

Koło Miłośników Sztuki TARAS
wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ogłasza
IX Mazowiecki Konkurs Literacki
pod hasłem
z przypowieści jedno proste słowo

Współorganizatorami konkursu są:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu,
Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu,
Muzeum Historyczne w Przasnyszu,
Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie,
Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich
Klub Literacki OsKaL w Ostrołęce.

Celem konkursu jest:
Stworzenie płaszczyzny do wymiany dorobku twórczego poetów lokalnych i autorów z innych rejonów Polski i świata.
Umożliwienie obcowania z literaturą, mówiącą o treściach transcendentnych, budujących wartości wyższe, poprzez zaprezentowanie wyróżnionych tekstów w zbiorze pokonkursowym.
Uczczenie 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego, którego twórczość stanowi ważne dziedzictwo kulturowe.
Uczczenie 10. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II poprzez promowanie treści religijnych zawartych w utworach literackich.
Integracja przedstawicieli różnych środowisk i pokoleń poprzez wspólne działania kulturotwórcze na rzecz Regionu.
Promocja regionu poprzez sztukę.
Konkurs skierowany jest do wszystkich autorów dorosłych z Kraju i z zagranicy, piszących w języku polskim, którzy pragną podzielić się nigdzie dotąd nie publikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach własną twórczością inspirowaną Ewangelią i nauczaniem Jezusa Chrystusa zawartym
w Przypowieściach. Hasło konkursu nawiązuje do jednego z wierszy ks. Jana Twardowskiego.

Utwory oceniane będą w dwóch kategoriach:
1. Poezja - 3 wiersze.
2. Proza. - 1 tematyczny krótki utwór np: esej, opowiadanie, felieton, rozprawka o objętości nie dłuższej niż 3 strony formatu A4, czcionka rozmiar 12 Times New Roman.

Każdy utwór winien być opatrzony godłem. Autorzy biorący udział w poprzednich edycjach konkursu, proszeni są o przesyłanie prac pod innymi godłami niż w latach ubiegłych. Powtórzenie hasła skutkować będzie dyskwalifikacją. Do koperty z utworami należy załączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem jak przy utworach . W kopercie tej winny znaleźć się następujące informacje: nazwisko i imię, adres, autora oraz krótka nota biograficzna: wiek, zawód, dotychczasowe osiągnięcia twórcze.

Termin nadsyłania prac upływa 15. maja 2015r. Decyduje data stempla pocztowego. Prace należy nadsyłać na adres:
KMS TARAS
ul. Bukowa 7 /14
06-300 Przasnysz

Organizatorzy zamierzają wydać pokonkursowy zbiór, w formie książki pt: z przypowieści jedno proste słowo, w której zamieszczone zostaną prace Laureatów i organizatorów konkursu oraz wybrane tematyczne utwory kilku autorów lokalnych. Laureaci konkursu i osoby wyróżnione otrzymają przydzieloną pulę ww wydawnictwa w ramach przyznanych nagród. Ponadto dla Laureatów ufundowane zostaną inne nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania finałowego planowanego na jesieni br. O dokładnym terminie spotkania zostaną powiadomieni tylko laureaci i osoby wyróżnione. Informacje zostaną również umieszczone na stronach internetowych organizatorów. Nagrody należy odebrać osobiście. Organizatorzy nie przewidują rozsyłki nagród do uczestników konkursu nieobecnych na spotkaniu finałowym. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Gwarantują noclegi tylko dla osób z najdalszych stron, które potwierdzą przybycie i konieczność rezerwacji.

Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na przedstawiony regulamin i na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu, na prezentację wybranych utworów podczas finału oraz nieodpłatnego zamieszczenia ich ww. wydawnictwie.


Wszelkich informacji udziela koordynator projektu pod numerem tel: 500313 240, lub poprzez
adres e-mail: b_parzuchowska@o2.pl


---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji