Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

I MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA

data dodania: 2015-05-01

data zakończenia: 2015-05-05

I MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI
IM. ZYGMUNTA JANA RUMLA

Osoba i twórczość Zygmunta Jana Rumla jest mało znana w środowisku polskim
i warszawskim z powodu tragicznej śmierci poety w młodym wieku na dawnych kresach
Rzeczypospolitej, w czasie tzw. rzezi wołyńskiej.
Urodził się w 1915 r. w Sankt Petersburgu, ale jego dzieciństwo upłynęło na wsi wołyńskiej.
Liceum kończył w Krzemieńcu, gdzie mieszkał w dworku należącym niegdyś do rodziny Juliusza
Słowackiego. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, ale ciągle angażował
się w życie społeczne macierzystych stron. Walczył w czasie kampanii wrześniowej i okupacji, jako
emisariusz na Wołyniu w Związku Walki Czynnej i w Warszawie w Batalionach Chłopskich
(pseudonim „Krzysztof Poręba”).
Na początku lipca 1943 r. wydano mu rozkaz przeprowadzenia pokojowych rozmów z
miejscowym dowództwem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na Wołyniu, w czasie których zginął.
Według przekazów rodzinnych, rozpowszechnionych przez jego żonę Annę z Wójcikiewiczów, mord
odbył się przez rozerwanie końmi.
Strona : 1 z 3
Towarzystwo Historyczne im Szembeków Plac Grzybowski 2 lok 22 00 – 109 Warszawa
Prezes Zarządu: Władysław Ryszard Szeląg, tel. kom. 0 884 209 337 I e-mail szelag.wladyslaw@gmail.com
PKO Bank Polski S.A. konto nr : 03 1020 2241 0000 2102 0017 6917
NIP : 5252347094, KRS : 0000235913, REGON 250834384
Cudownie odnaleziony jego dorobek to zaledwie 40 wierszy ocalonych z pożogi wojennej
przez matkę, żonę i teściową. Po raz pierwszy jego wiersze wydała LSW prawie 40 lat temu. I
ostatnio, kilka lat temu w nakładzie 300 egzemplarzy, tomik jego wierszy zatytułowany „Dwie Matki"
wydało Stowarzyszenie Rodzin i Osadników Polskich.
Chcemy przywrócić pamięć o jego życiu i twórczości wśród młodych pokoleń, aby wskazać
kierunek rozwoju humanistycznego dla młodych adeptów pióra oraz pokazać przykład niezłomności i
siły ducha. Z okazji setnej rocznicy urodzin poety pragniemy ocalić od zapomnienia pamięć o nim i
oddać tym samym należną mu cześć.
Wiele lat później, z okazji wydania zbiorku jego poezji pisał o nim Jarosław Iwaszkiewicz: „był
to jeden z diamentów, którym strzelano do wroga. Diament ten mógł zabłysnąć pierwszorzędnym
blaskiem. To, co pozostało po Rumlu, świadczy o tym dobitnie [...] Nazwisko warte zapamiętania, bo
oznacza ono niezwykłego młodzieńca, prawdziwego poetę – a przy tym umysł oryginalny”.
Dlatego wspólnie z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków i Urzędem Dzielnicy Praga
Południe m.st. Warszawy organizujemy I Mazowiecki Konkurs Poetycki im. Zygmunta Jana Rumla.
Zachęcamy do udziału młodzież w wieku 16-28 lat. Górna cezura czasowa ma uświadomić
miłośnikom poezji, w jak młodym wieku zginął nasz wybitny poeta z Kresów Wschodnich. Na zestawy
złożone z trzech wierszy o dowolnej tematyce czekamy do 5 maja 2015 roku. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody.
Regulamin I Mazowieckiego Konkursu Poetyckiego im. Zygmunta Jana Rumla
1. Konkurs przeznaczony jest dla utalentowanych adeptów pióra, którzy ukończyli 16 lat, a nie
przekroczyli 28. roku życia. Uczestnicy muszą zamieszkiwać lub być zameldowani na terenie
województwa mazowieckiego.
2. Uczestnicy winni wysłać na adres organizatora zestaw złożony z 3 wierszy w 4 egzemplarzach
opatrzonych dowolnie wybranym godłem słownym (nie graficznym).
3. Do nadesłanych prac należy dołączyć w osobnej kopercie opatrzonej godłem dokładną datę
urodzenia, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i email oraz krótką notkę
biograficzną.
4. Należy nadesłać wiersze, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane.
5. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw.
6. Tematyka wierszy jest dowolna.
7. Termin nadesłania prac upływa 5 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
8. Utwory oceni jury powołane przez organizatorów.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca maja 2015 roku.
10. Wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania literackiego. O dokładnym terminie i miejscu
uczestnicy zostaną powiadomieni.
11. Jury przyzna I, II i III nagrodą ufundowane przez organizatorów, sponsorów i instytucje kulturalne.
Podział nagród może ulec zmianie.
12. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
13. Nadesłanie prac na konkurs jest jednocześnie zgodą na ich opublikowanie.
14. Adres organizatorów: Klub Literacki „Pegaz” im. Władysława Sebyły przy Towarzystwie
Historycznym im. Szembeków, Plac Grzybowski 2 lok. 22, 00-109 Warszawa.
„Każdy uczestnik konkursu Wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, podanych w
celach konkursowych, do celów przeprowadzenia konkursu oraz reklamowych i marketingowych przez
Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.
Strona 2 z 3
TOWARZYSTWO HISTORYCZNE im. SZEMBEKÓW W WARSZAWIE
Więcej informacji:
Biuro Organizacyjne Konkursu Katarzyna Kobylarz
Prezes Towarzystwa Historycznego Członek Zarządu Towarzystwa im. Szembeków
im. Szembeków kate_kobylarz@wp.pl
szelag.wladyslaw@gmail.com

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji