Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

KONKURS NA MINI TOMIK AUTORSKI

data dodania: 2015-05-01

data zakończenia: 2015-05-30

KONKURS NA MINI TOMIK AUTORSKI

REGULAMIN KONKURSU
1. W konkursie może wziąć udział każdy kto ukończył 16 lat, niezależnie od kraju zamieszkania, zarówno poeci z dorobkiem artystycznym, jak i ci, którzy piszą “do szuflady”.
2. Na konkurs należy nadesłać 25-45 wierszy (mowa o jednym zgłoszeniu), ale nie więcej niż 45 stron maszynopisu i nie węcej niż dwa zgłoszenia, które mogą być w języku polskim lub angielskim. Nadesłane prace mogą być rymowane lub białe i wcześniej opublikowane na stronach internetowych lub w antologii, ale nie w formie tomiku autorskiego.
3. Prace konkursowe wraz z krótkim listem przewodnim zawierającym imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel. i adres emailowy oraz krótką notę biograficzną należy przesłać elektronicznie w formie załącznika na adres: jpiipapa@mail.com lub jpiipapa@outlook.com .
4. Wpisowe (donation) wysokości $35 w formie czeku lub Money Order wystawionego na Polish American Poets Academy należy przesłać na adres: Polish American Poets Academy, PO Box 3163, Wallington, NJ 07057, USA.
Wpisowe można również przesłać za pośrednictwem Western Union lub Paypal po uprzednim skontaktowaniu się z Akademią.
Członkowie St. JPII Polish American Poets Academy są zwolnieni z wpisowego. Informacje nt. członkostwa w Akademii na www.e-businesscardexchange.com w sekcji JPII PAPA.
Uczestnicy konkursu nie posiadający dostępu do internetu proszeni są o przesłanie prac konkursowych wraz z listem przewodnim oraz wpisowym na adres: Polish American Poets Academy, PO Box 3163, Wallington, NJ 07057, USA.
5. Prace konkursowe wraz z listem przewodnim i wpisowym muszą zostać przesłane do 30 maja 2015 r. Liczy się data stempla pocztowego.
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
7. Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na 25 lipca 2015 r. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani drogą emailową lub listowną i ogłoszeni na stronach internetowych: www.e-businesscardexchange.com w sekcji JPII PAPA. Nagrodzone mini tomiki znajdą się w druku.
8. St. JPII Polish American Poets Academy, Inc. oraz Business Card Exchange Group & Media Online (główny sponsor medialny Akademii) zastrzegają sobie prawo do publikowania wybranych prac konkursowych zarówno w wersji internetowej, jak i w druku. Autorzy prac konkursowych zachowują prawa autorskie niezależnie od wyników konkursu.
9. Główne nagrody konkursowe:
Nagrody pieniężne, dyplomy uznania, kopie mini tomiku autorskiego i roczne honorowe członkostwo Akademii.
10. Prace konkursowe będą oceniane przez panel jurorów współpracujących z st. JPII Polish American Poets Academy, Inc. oraz przez Kapitułę Akademii.
11. Wszelkie pytania dotyczące konkursu i członkostwa oraz opcji sponsoringu należy przesyłać na jpiipapa@mail.com lub contact@e-businesscardexchange.com . Więcej informacji na www.e-businesscardexchange.com w sekcji JPII PAPA.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji