Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IV Ogólnopolski i Polonijny Turniej Poetycki

data dodania: 2008-02-27

data zakończenia: 2008-04-12

organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia w Mielcu oraz Redakcja

adres: Biblioteka Pedagogiczna, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec

strona www: www.rzeszow.pbw.org.pl

mail: mielec@pbw.org.pl

tel: 017 5862178

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie - Filia w Mielcu zaprasza do IV Ogólnopolskiego i Polonijnego Turnieju Poetyckiego o Srebrne Pióro Prezydenta Miasta Mielca oraz Laury Kwartalnika "Nadwisłocze" i "Wieści Regionalne" oraz "Poetycki Exlibris". W kategorii POLONIA patronem konkursu jest Senator Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Ortyl.

R E G U L A M I N
1. Turniej poetycki organizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie - Filię w Mielcu, Redakcję "Nadwisłocza" i "Wieści Regionalnych".
Honorowy patronat: Prezydent Miasta Mielca.
2. Turniej organizowany jest w trzech kategoriach:
I. MŁODZIEŻOWEJ (uczniów szkół gimnazjalnych i średnich),
II. DOROSŁYCH
III. POLONII zagranicznej oraz cudzoziemców piszących po polsku.
3. W Turnieju nie mogą brać udziału laureaci nagrody głównej trzech poprzednich edycji Turnieju, poza tymi, którzy przeszli z kategorii MŁODZIEŻOWEJ do kategorii DOROSŁYCH.
4. Zainteresowani udziałem w konkursie przygotowują indywidualnie jeden wiersz o objętości nie większej niż 1 strona znormalizowanego maszynopisu (30 linijek), napisany w 7 egzemplarzach + tekst wiersza na dyskietce z zapisem w programie Word, podpisane godłem z dopiskiem MŁODZIEŻ, DOROŚLI
lub POLONIA.
5. Uczestnicy przekazują do Biblioteki Pedagogicznej 39-300 Mielec, ul.
Wyspiańskiego 6 dwie zaklejone koperty opatrzone godłem: pierwsza zawiera tekst jednego utworu poetyckiego, w 7 egzemplarzach + dyskietka z tekstem wiersza; w drugiej kopercie znajdują się dane osobowe uczestnika turnieju: imię, nazwisko, wiek, adres, nazwa szkoły, nr telefonu, adres
e-mail, itp. - w terminie do 12 kwietnia 2008 roku (utwory poetyckie odbiegające od w/w wymagań, tj. np. kilka wierszy, za długie lub bez godła, nie będą kwalifikowane do oceny).
6. Utwory oceni powołane przez organizatorów jury. W jego skład wchodzić będą przedstawiciele organizatorów i patronów konkursu, poeci - członkowie Związku Literatów Polskich, poloniści oraz animatorzy kultury. O nagrodach głównych i wyróżnieniach decyduje suma punktów uzyskanych od
poszczególnych członków jury przyznawanych w skali od 1 do 6. Oceniane wiersze są anonimowe i dopiero po zliczeniu punktów otwierane są koperty z danymi uczestników konkursu.
7. Autorzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu utworu do finału turnieju, który planowany jest na przełomie kwietnia i maja 2008 roku.
Podczas Finału odbędzie się prezentacja nominowanych utworów ogłoszenie wyników, wręczenie nagród głównych oraz dodatkowych.
8. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje w mediach oraz książkową, zgłoszonego do konkursu wiersza.
9. Nauczyciele - opiekunowie uczniów otrzymają zaświadczenia o współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Rzeszowie - Filią w Mielcu.

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji