Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IX Ogólnopolski Konkurs Literacki Młodych

data dodania: 2015-05-29

data zakończenia: 2015-07-15

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji „Stella Polaris” zapraszają do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Literackim Młodych "O wachlarz Wilhelminy”

Patronką konkursu jest sulechowianka Wilhelmina Herzlieb – muza i wielka miłość Johanna Wolfganga Goethego.

Cele Konkursu:
1. Konfrontacja i pobudzanie twórczości literackiej młodych twórców.
2. Wspieranie i promocja młodych talentów literackich.

Zasady Uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz młodzież pracująca do 25 roku życia.
2. Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych.
Kategoria I – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Kategoria II – studenci oraz młodzież pracująca do 25 roku życia.
3. Uczestnicy nadsyłają dowolnie wybraną krótką formę prozatorską do 4 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka 12 ,półtora wiersza odstępu) w czterech egzemplarzach lub trzy teksty poetyckie w czterech egzemplarzach.
4. Poezja i proza oceniane i nagradzane będą odrębnie.
5. Tematyka prac jest dowolna.
6. Termin nadsyłania prac upływa 15 lipca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
7. każdy zestaw należy opatrzyć godłem (słowo, pseudonim) oraz kategorią wiekową. Do prac należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane uczestnika: imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres e-mail.
8. Prace nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane.
9. W dziedzinie prozy i poezji w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody oraz wyróżnienia.
10. Jury przyzna również Grand Prix konkursu, które stanowi wydanie arkusza literackiego.
11. Wszystkie wyróżnione i nagrodzone prace znajdą się w wydawanej co roku antologii pokonkursowej.
12. Laureaci zostaną zaproszeni na finał konkursu, który odbędzie się w pierwszej połowie września 2015 roku.
13. Organizatorzy zapewniają laureatom oraz opiekunom laureatów niepełnoletnich bezpłatne noclegi i wyżywienie podczas trwania Finału Konkursu.
14. Nagrody nieodebrane w czasie finału nie będą przesyłane pocztą laureatom. Przesłane zostaną wyłącznie pamiątkowe dyplomy. Nieodebrane nagrody przechodzą na poczet nagród w kolejnej edycji Konkursu.
14. O szczegółach laureaci zostaną powiadomienie osobnymi pismami.
15. Dodatkowe informacje uzyskać można kierując pytania na adres mailowy: wilhelminaherzlieb@wp.pl oraz sekretariat@stellapolaris.org.pl
16. Więcej informacji na temat Konkursu oraz patronki na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.stellapolaris.org.pl/wilhelmina

Prace należy nadsyłać pocztą z dopiskiem „Konkurs literacki” i zaznaczeniem kategorii wiekowej na kopercie i wszystkich egzemplarzach pracy.

Prace należy wysłać do dnia 15 lipca 2015 roku na adres:

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów
ul. Jana Pawła 52
66-100 Sulechów
woj. lubuskie

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji