Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. PAWŁA BRYLIŃSKIEGO

data dodania: 2015-06-10

data zakończenia: 2015-08-14

REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. PAWŁA BRYLIŃSKIEGO

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sieroszewice.

2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 15 lat, zarówno zrzeszeni jak i niezrzeszeni w związkach twórczych.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy,
o dowolnej tematyce, w 4 egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4 ( każdy wiersz na osobnej kartce ) do dnia 14.08.2015 r. na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ul. Ostrowska 49 63-405 Sieroszewice.

Na kopercie z nadesłanymi na konkurs wierszami proszę o dopisek „Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego”.

4. Wszystkie nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem).

5. W osobnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem co wiersze, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

6. Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane
( publikacje, prasa, strona internetowa ) ani nagradzane.

7. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym lub prasie bez zgody autorów i honorarium.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i wykorzystania danych osobowych uczestników w celach związanych z konkursem. ( Dz. U. z 1997 r. Nr.133 poz. 883 z póź. zmianami ).

9. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.

Przewiduje się następujący podział nagród:

I miejsce - 1.000 zł
II miejsce - 700 zł
III miejsce - 300 zł

Wyróżnienia pieniężne – 4 x 150 zł

Wyróżnienia - nagrody rzeczowe ( nagrody książkowe ).

Dodatkowo przyznana zostanie nagroda pieniężna w kwocie 300 zł dla najlepszego wiersza napisanego przez mieszkańca Gminy Sieroszewice uczestniczącego w tym konkursie.
Autorzy, którzy chcą rywalizować w kategorii regionalnej, obok godła powinni umieścić literę \"R\". Wiersze opatrzone tą literą nie będą brane pod uwagę w rywalizacji głównej.

10. Nagrody i wyróżnienia pieniężne należy odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną w dniu finału.

11. Nagrody i wyróżnienia pieniężne nie odebrane w dniu finału przechodzą na rzecz Organizatora.

12. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dnia 14.09.2015 r.

Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Urzędu Gminy Sieroszewice i na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w październiku 2015 r. w siedzibie Organizatora.

13. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu.

14. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji