Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. J.I.KRASZEWSKIEGO

data dodania: 2015-07-18

data zakończenia: 2015-09-14

REGULAMIN

XXXI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
IM. J.I.KRASZEWSKIEGO

Organizatorzy:
Bialskie Centrum Kultury
Klub Literacki „Maksyma”
Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie

ogłaszają XXXI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego

1. Celem konkursu jest konfrontacja i upowszechnianie twórczości literackiej, a także wiedzy na temat życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego.
2. Konkurs ma charakter otwarty (mogą brać w nim udział amatorzy oraz członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych).
3. Konkurs rozgrywany jest w kategoriach poezji i prozy.
4. Przyznane zostaną następujące nagrody:
a) I, II, III w obu kategoriach
b) nagrody specjalne:
• za tematykę podlaską
• za utwór związany z twórczością i biografią J. I. Kraszewskiego
• nagroda Klubu Literackiego „Maksyma” im. Wiesława Gromadzkiego
5. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu.
6. Zgłaszane prace nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
7. Nagrodzone utwory mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów i prasie, bez dodatkowego wynagrodzenia.
8. Prace konkursowe podpisane godłem należy nadesłać wyłącznie drogą mailową.
a) praca konkursowa w formacie .doc, .rtf lub .pdf,
b) w tytule wiadomości piszemy „XXXI Ogólnopolski Konkurs Literacki – praca konkursowa”,
c) informacje o autorze: imię i nazwisko, telefon dokładny adres korespondencyjny oraz adres mailowy, wysyłamy drogą pocztową na adres organizatora, opatrzone godłem autorskim (takim samym jak w przypadku pracy konkursowej); do informacji dołączamy także wypełnione oświadczenia uczestnika.
9. Jeden autor może przysłać maksymalnie 5. utworów poetyckich, lub maksymalnie 20. stron tekstu prozatorskiego, zamieszczonych pod jednym godłem/pseudonimem.
10. Autor może przysłać prace zamieszczone pod maksymalnie 3. różnymi godłami/pseudonimami, umieszczone w jednym mailu wg powyższych zasad.

11. Prace konkursowe należy wysłać do 14 września 2015 r. na adres mailowy:

piast@bckbialapodlaska.pl

12. Informacje o autorze należy wysyłać na adres pocztowy:

Klub Kultury PIAST
ul. Spółdzielcza 4
21-500 Biała Podlaska

z dopiskiem Konkurs im. J.I. Kraszewskiego

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 października 2015r. podczas finału XXXI Podlaskich Spotkań Literackich. Laureaci zostaną poinformowani o nagrodach telefonicznie lub mailowo.
14. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględniane w konkursie.
15. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.: 83 341 64 59.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji