Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży MŁODZI TWÓRCY LITERATURY

data dodania: 2015-10-18

data zakończenia: 2015-10-23

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego ogłasza XXV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży MŁODZI TWÓRCY LITERATURY

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodego czytelnika na coraz powszechniejszy problem braku tolerancji i zrozumienia w stosunku do wszystkiego, co odbiega od normy, co wydaje się obce. Zbyt łatwo osądzamy, odrzucamy, piętnujemy, spychamy na margines.
Zapraszając do pisania, pragniemy, by uczestnicy konkursu mogli wypowiedzieć się w wybranej przez siebie formie literackiej na temat tego, czego się boją we współczesnym świecie, co ich porusza, onieśmiela do tego stopnia, że niepewność i strach zamienia się w agresję. Niech to będzie zarówno okazja do szlifowania talentów literackich, jak i do kształtowania odpowiedzialności za słowa i czyny, bo słowo ma wielką moc – potrafi łączyć ludzi, ale też uderza nieraz boleśniej niż kamień…

***
Drodzy Młodzi Twórcy!

Kogo się boimy? Kto wywołuje w nas opór? Niepełnosprawni, nieśmiali, obcy kulturowo, uchodźcy, biedni, odstający od przeciętnej, łamiący stereotypy? Może to jest dobry moment, by zastanowić się nad problem wyobcowania, nieprzystosowania do otoczenia, inności związanej z niezrozumieniem? „Prześladowani” są wśród nas. Na podwórku, w klasie, na stadionie, w Internecie.

W tej edycji konkursu proponujemy temat: Inny – obcy - nerd?

Dziś areną swobodnej, niczym nieskrępowanej wypowiedzi stał się Internet, anonimowość zaś sprawia, że łatwo namierzyć cel i zdobyć wielu zwolenników, tzw. hejtowania. A przecież „hejt” to nie nic nieznaczące kliknięcie w klawiaturę. „Hejt” to nienawiść w czystej, choć zakamuflowanej postaci. Wisława Szymborska pisała:
Spójrzcie, jak wciąż sprawna,
Jak dobrze się trzyma
w naszym stuleciu nienawiść (…)
A nade wszystko nigdy jej nie nudzi
motyw schludnego oprawcy
nad splugawioną ofiarą.
Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń jest prostą drogą do tolerancji i wielokulturowości, którą lubimy się chwalić, a nie umiemy w niej żyć. Napiszcie więc o tym, niech Wasze prace literackie będą wyrazem emocji, Waszym spojrzeniem na świat i próbą oceny tego, co się w nim dzieje. Nie mamy zamiaru ograniczać Waszej wyobraźni i fantazji. Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie poetyckiej lub prozatorskiej.
Liczymy na Waszą inwencję twórczą!

Zasady uczestnictwa
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od 8 do 16 lat. Uczestnicy konkursu nadsyłają utwór w trzech egzemplarzach na adres: Książnica Płocka, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 09–402 Płock.
Prace konkursowe mogą być w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub też czytelnego rękopisu.
Termin nadsyłania prac upływa 23 października 2015 r. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem – „Młodzi twórcy literatury”.
Każda nadesłana na konkurs praca musi być opatrzona wybranym przez autora godłem literowym /pseudonimem/, koniecznie uzupełnionym informacją o wieku uczestnika.
To samo godło (wraz z zaznaczonym wiekiem uczestnika), należy napisać na oddzielnej, zamkniętej kopercie, zawierającej w środku dane osobowe twórcy: imię, nazwisko, adres, nr telefonu.
Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/ o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu. Tekst oświadczenia jest w załączeniu.
Organizator konkursu nie zwraca tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac w prasie, radiu i telewizji oraz do rozpowszechniania utworów on-line, udostępniania w Internecie bez ograniczeń i bez zgody autorów oraz bez honorarium.
Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków zawartych w regulaminie.

Ocena
Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie powołana przez organizatora komisja konkursowa, w skład której wejdą Ewa Nowak, popularna autorka książek dla młodzieży, oraz Teresa Drozda, dziennikarka radiowa, poetka. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I grupa - dzieci w wieku 8 – 10 lat
II grupa - dzieci w wieku 11 – 12 lat
III grupa - młodzież w wieku 13 – 16 lat
W każdej ocenianej grupie przewidujemy przyznanie trzech nagród głównych i dwóch wyróżnień.
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Komisja konkursowa oceniać będzie prace napisane samodzielnie, będące efektem oryginalnych pomysłów literackich młodych twórców.
Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody, ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 5 grudnia 2015 r. w Książnicy Płockiej.
O szczegółach imprezy podsumowującej konkurs poinformujemy laureatów odrębnym pismem.
Laureaci konkursu przyjeżdżają na uroczyste wręczanie nagród na koszt własny.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji