Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka

data dodania: 2008-03-08

data zakończenia: 2008-04-30

data ogłoszenia wyników: 2008-05-09

organizator: Instytut Mikołowski

adres: Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/5, 43 - 190 Mikołów

mail: instytutmik@poczta.onet.pl

tel: 032 738 07 55

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło,
zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e -mailowy), i odcinek wpłaty 20 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 84360003 0000 0000 1573 0001), za jeden zestaw, stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie, do dnia 30 kwietnia 2008 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Instytut Mikołowski, ul. Jana Pawła II 8/5, 43 – 190 Mikołów. Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału), nastąpi 9 maja, o
godz. 17, w siedzibie Instytutu Mikołowskiego. Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Bartłomiej Majzel, Wojciech Brzoska, Krzysztof Siwczyk, Maciej Melecki.

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji