Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

E M O C J E - Ogólnopolski Konkurs Literacki „Piórem Malowane 2015”

data dodania: 2015-11-26

data zakończenia: 2015-12-18

Regulamin Konkursu:

I. Organizator, cel, temat i kategorie Konkursu.
1. Organizatorem Konkursu Literackiego „Piórem Malowane 2015” jest Młodzieżowy Dom Kultury mieszczący się przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie.
2. Celem konkursu jest promocja uzdolnionych twórców oraz propagowanie literatury.
3. Temat: Emocje.
4. Kategorie: poezja – jeden wiersz,
proza – jedno krótkie opowiadanie (do dwóch stron maszynopisu).

II. Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty, jego uczestnikiem może być każda osoba, która nie ukończyła 25. roku życia, prześle pracę konkursową własnego autorstwa zgodną z niniejszym regulaminem.

2. Praca przesłana na Konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział
w Konkursie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną, zgodną z tematyką Konkursu
i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany werdyktu i odebrania nagrody, jeśli praca zgłoszona na Konkurs otrzymała nagrody lub wyróżnienia w innych konkursach, lub nie jest pracą autorską.

4. Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.

III. Zasady Konkursu
1. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jeden utwór napisany wierszem lub prozą. Praca musi być polskojęzyczna. Nadesłana na Konkurs praca pozostaje w dyspozycji Organizatora i nie będzie odsyłana.

2. Pracę konkursową należy wydrukować, czytelnie podpisać i nadesłać na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury, 31 – 526 Kraków, ul. Grunwaldzka 5
oraz wysłać drogą elektroniczną: emocje@mdkgrunwaldzka5.pl zapisaną w formacie „doc.”
/w tytule wiadomości: \"Piórem Malowane 2015-imię i nazwisko autora\"/.

3. Prace należy zgłaszać na Konkurs do dnia 18 grudnia 2015 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).

IV. Jury, wyniki Konkursu, nagrody, publikacje
1. Dyrektor MDK powołuje Jury Konkursu. W jego skład wejdą osoby związane z szeroko pojętą literaturą oraz kulturą.

2. Wiersze i opowiadania będą oceniane pod względem: oryginalności, wartości artystycznych oraz wartości językowych.

3. Zwycięzca Konkursu otrzyma „Kryształowe Pióro”, laureaci dyplom i nagrody książkowe ufundowane przez Organizatora Konkursu, natomiast wyróżnieni – dyplom.

4. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną poinformowane o ogłoszeniu werdyktu jury oraz zaproszone na finał Konkursu za pośrednictwem strony internetowej: mdkgrunwaldzka5.pl do dnia 31 grudnia 2015 r.. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie w trakcie uroczystego finału, a następnie opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, bądź do ich nieprzyznania. Decyzje Jury są ostateczne.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych prac,
a także do publikacji ich fragmentów. Autorzy prac nie otrzymują z tego tytułu honorarium.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w sekretariacie MDK dzwoniąc pod nr tel.: 12 411 67 03
lub mailowo: emocje@mdkgrunwaldzka5.pl

do pobrania w PDF:http://mdkgrunwaldzka5.pl/attachments/article/585/EMOCJE%20Og%C3%B3lnopolski%20Konkurs%20Literacki%20_Pi%C3%B3rem%20Malowane%202015%202.pdf

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji