Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Konkurs Artystyczny „Mimozami Jesień się Zaczyna”

data dodania: 2015-12-07

data zakończenia: 2015-12-31

Regulamin Konkursu Artystycznego „Mimozami Jesień się Zaczyna”
I. Organizator: Fundacja Diamentowy Głos
II. Cele konkursu
1. Rozwijanie tożsamości własnej poprzez twórczość poetycko-artystyczną;
2. Inspirowanie utalentowanych dzieci, młodzieży oraz dorosłych do pisania
i prezentowania własnej twórczości literackiej i muzycznej;
3. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na walory warsztatowe
i artystyczne.
4. Promocja działalności literacko-muzycznej.

III. Zasady uczestnictwa
Propozycje literackie może składać każda zainteresowana osoba – bez
ograniczenia wiekowego.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Dzieci i młodzież
2. Osoby dorosłe
Teksty nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w
języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych
konkursach literackich i muzycznych.
Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:
Poezja – prosimy o przysyłanie trzech wierszy w trzech egzemplarzach.
Utwory wyłącznie dotąd nie publikowane w książkach, prasie,
i internecie. Wiersze muszą być podpisane godłem, a do nich dołączona
koperta opatrzona tym samym godłem i zawierająca: imię i nazwisko, wiek oraz adres
pocztowy i mailowy autora.
Proza – prosimy o przesłanie maksimum trzech opowiadań nie przekraczających 10 stron
maszynopisu. Warunki zgłoszenia jak w pkt 1.
Poezja śpiewana – prosimy o przysyłanie pocztą mailową maksimum trzech
piosenek w plikach MP3 w jakości studyjnej, z podaniem swojego godła.
Laureaci w tej kategorii zostaną poproszeni o podanie swoich danych
osobowych i adresowych zwrotną pocztą mailową.
Do nagród będą kwalifikowane utwory nie rozpowszechniane dotąd
publicznie.
Zabronione jest składanie propozycji prac cudzego autorstwa lub bez zgody autora.
Przyjmowane będą zgłoszenia tylko w języku polskim.
IV. Termin i miejsce nadesłania prac
Prace prosimy wysyłać w terminie od 20.11.2015 do 31.12.2015 roku
na adres:
Fundacja "Diamentowy Głos"
ul. Górnośląska 41 m 2
00-432 Warszawa
(z dopiskiem „Konkurs”)
Do koperty ze zgłoszonymi pracami prosimy dołączyć ksero wpłaty.

V. Jury
Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
Konkurs rozstrzygnie trzyosobowe profesjonalne jury. We wszystkich trzech
kategoriach zostaną przyznane trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia.
Przewidziana pieniężna nagroda Gran Prix.

VI. Kryteria oceniania
• twórczy charakter utworu,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• poziom literacki pracy,
• samodzielność i oryginalność.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 4.01.2016 roku.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie FB promującej wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1668336566755407
Wyniki konkursu będą ogłoszone również na stronie Fundacji
http://ludmilapiechowska.wix.com/fundacja
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobną pocztą o dacie i miejscu
uroczystości wieńczącej konkurs.
Ostateczne wyniki jury muszą być zaakceptowane przez Dyrektora Konkursu.
Dane osobowe:
Wysyłając zgłoszenie Autor wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych
osobowych (imię i nazwisko) na stronie Konkursu;
Pozostałe dane zawarte w formularzu, służą tylko do ewidencji autorstwa
wysłanych materiałów;
Na adres e-mail podany podczas zgłoszenia propozycji konkursowej, może
zostać wysłana informacja na temat:
1. akceptacji danego zgłoszenia i nadesłanych utworów dla werdyktu Jury.
2. inne ważne informacji;
W przypadku kwestii spornych najwyższą instancją rozstrzygającą
jest Dyrektor Konkursu.
Udział w konkursie jest odpłatny. Opłata wpisowa wynosi 50 zł
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
Opłatę należy wpłacić na konto Fundacji Diamentowy Głos:
03 1540 1157 2034 9095 8476 0001
(w tytule płatności należy wpisać: "Darowizna na cele statutowe
Fundacji", imię i nazwisko uczestnika, Konkurs "Mimozami jesień się zaczyna".
Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiada Dyrektor Konkursu –
Ludmiła Piechowska e-mail: ludmila.piechowska@gmail.com ,
tel. (+48) 606 447 272

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji