Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XLII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema”

data dodania: 2016-04-16

data zakończenia: 2016-10-15

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Płocku ogłasza XLII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jesienna Chryzantema”

Regulamin Konkursu
1. Postanowienia ogólne
1.1.Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze
1.2.Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku
2. Uczestnictwo w Konkursie
2.1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 30 roku życia – zrzeszonych lub nie zrzeszonych w Stowarzyszeniach, Klubach i Związkach Twórczych
2.2.Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi i nie nagradzanymi w innych konkursach
2.3. Nie określa się tematyki utworów
2.4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie – dostarczenie zestawu 3-5 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem i w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informację o autorze (imię nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin ,krótka nota biograficzna oraz załącznik nr 1 lub 2 dot. przetwarzania danych osobowych)
2.5.Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim
2.6.Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu
2.7.Organizator nie zwraca nadesłanych utworów
2.8.Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień
3. Termin nadsyłania prac
3.1. Prace na konkurs należy przesłać do 15 października 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 09-400 Płock ,
ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”
4. Wyłanianie Laureatów Konkursu
4.1.Do wyłaniania laureatów i przyznawania nagród uprawnione jest Jury Konkursu powołane przez organizatora w skład którego wchodzą: krytycy literaccy, poeci, przedstawiciele organizatora, laureaci poprzednich edycji
4.2.Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni listownie o terminie
wręczenia nagród i wyróżnień
4.3.Ponadto przyznane będą nagrody specjalne:
- Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” za wiersz poświęcony Prymasowi Polski ks. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu
- Dyrektora Instytutu Wydawniczego „PAX” za debiut - autorowi który jest przed debiutem książkowym (fakt debiutu prosimy zaznaczyć przy godle autora)
5 .Postanowienia Końcowe
5.1.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy
5.2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu
5.3.Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2016 roku
6. Deklaracje.
6.1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, oraz wypełnieniem załącznika nr 1 lub nr 2 dot. przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Jesienna Chryzantema”
6.2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoby, które nadsyłają prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji