Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXIV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego

data dodania: 2016-04-16

data zakończenia: 2016-05-30

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce ogłasza XXIV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego. Zapraszamy młodych autorów do wzięcia udziału w tym konkursie.

Regulamin Konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do osób w wieku 16 - 35 lat. Do udziału w Konkursie zapraszamy również rodaków zamieszkałych za granicą.

2. Tematyka wierszy jest dowolna, choć mile widziane będą wiersze dotyczące regionu ostrołęckiego.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w 4 egzemplarzach w języku polskim (wydruk komputerowy lub maszynowy w formacie A4). Wiersze zgłoszone na Konkurs powinny stanowić własność autora, dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach ogólnopolskich.

4. Jeden autor może nadesłać tylko 1 zestaw wierszy.

5. Wiersze należy opatrzyć godłem i dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą powtórzone godło (pseudonim, a nie w formie graficznej), imię i nazwisko autora, wiek (lub rok urodzenia), dokładny adres, telefon, e-mail.

6. Autorzy wierszy nagrodzonych zostaną poproszeni o przesłanie wersji elektronicznej nagrodzonych prac (w celu przygotowania tomiku wierszy nagrodzonych).

7. Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 maja 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Głowackiego 42 07-400 Ostrołęka (z dopiskiem na kopercie „KONKURS POETYCKI im. D. Maliszewskiego").

8. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

9. Wysłanie przez autora prac na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz na publikacje wierszy nagrodzonych w wydawnictwach pokonkursowych, czasopismach i mediach oraz w internecie.

10. Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów. Decyzja jury co do wskazania laureatów jest ostateczna.

11. Uroczyste podsumowanie Konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas Dionizji’2016 (12-13 sierpnia), w programie których przewidujemy także dwudniowe warsztaty literackie. Osoby nominowane do nagród i wyróżnień otrzymają oddzielne powiadomienie i zaproszenie na Dionizje. Lista osób nominowanych zostanie również ogłoszona w internecie (m.in. www.mbpostroleka.pl) oraz w mediach po 1 lipca 2016 r.

12. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody pieniężne lub rzeczowe. Nagrodę należy odebrać osobiście podczas Dionizji. W przeciwnym razie zostanie ona - w porozumieniu z jury - rozdysponowana na pozostałych laureatów Konkursu.

13. Uczestnicy zaproszeni na Dionizje pokrywają koszty podróży we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają nocleg i częściowe wyżywienie.

14. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs prac.

15. Autor zgłaszając prace na Konkurs jednoznacznie akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu.
16. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.

Link do konkursu:http://serwer1358245.home.pl/autoinstalator/joomla1/images/PDF/REG-Mal-2016.pdf

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji