Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

III OTWARTY KONKURS POETYCKI IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI „Zło dobrem zwyciężaj”

data dodania: 2016-06-15

data zakończenia: 2016-09-04

Regulamin konkursu

I Organizatorzy:

• Burmistrz Suchowoli,
• Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli,
• Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli,
• Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli,
• Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli

Ubiegamy się o patronat honorowy: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki

Patronat medialny: TVP Białystok, Polskie Radio Białystok

II Przedmiotem konkursu jest:

• poezja dotycząca osoby bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
• poezja ukazująca dobro, piękno i najważniejsze prawdy dotyczące relacji międzyludzkich, oparta na nauczaniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

III Zasady uczestnictwa:

• wprowadza się następujące kategorie konkursowe:
- dzieci i młodzież do lat 14 (na dzień składania prac),
- młodzież w wieku od 15 do 17 lat (na dzień składania prac),
- osoby pełnoletnie,
- mieszkańcy Gminy Suchowola,
• w konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby niezrzeszone w stowarzyszeniach twórczych, a przesłane utwory nigdzie dotychczas niepublikowane i nienagradzane,
• zestaw złożony z 3 wierszy (w tym jeden – obowiązkowo - dotyczący osoby ks. Jerzego) należy przesłać w 3 egzemplarzach (każdy wiersz na formacie A4),
• zestaw powinien być podpisany pseudonimem (godłem), taki sam powinien być umieszczony na małej kopercie, w której znajdzie się informacja o autorze (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej oraz krótka notka biograficzna). Na kopercie prosimy także umieścić kategorię konkursową.
• prace konkursowe należy dostarczyć do 4 września 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego)
na adres:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli
Plac Kościuszki 13, 16-150 Suchowola
tel. 85 7124 053

IV. Nagrody:

Kategoria – osoby pełnoletnie:
• I nagroda - wysokości 500 zł,
• II nagroda - wysokości 400 zł,
• III nagroda - wysokości 300 zł,
• trzy wyróżnienia po 100 zł,
• wyróżnienia rzeczowe,

Kategorie – dzieci i młodzież do lat 14 oraz młodzież w wieku 15-17 lat
• miejsca I – III nagrody rzeczowe
• dwa wyróżnienia rzeczowe

Przewidywane są także nagrody specjalne: m.in. Burmistrza Suchowoli dla najlepszej pracy w kategorii mieszkańcy Gminy Suchowola, Ks. Proboszcza Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli, Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształcącego oraz Przewodniczącego Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józefa Mozolewskiego.

Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Nagrody i wyróżnienia należy odebrać osobiście (lub przez osobę upoważnioną) w dniu podsumowania konkursu.

V. Postanowienia końcowe:

• uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 23 października 2016 r. w Suchowoli,
• laureaci zostaną zawiadomieni i zaproszeni do udziału w uroczystości wręczenia nagród,
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do prezentacji danych personalnych i zdjęć finalistów konkursu oraz nagrodzonych i wyróżnionych utworów, m.in. w wydawnictwie pokonkursowym,
• zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany (w prasie, w wydawnictwach zwartych ani w Internecie) i nienagradzany w innych konkursach,
• nadesłanie prac konkursowych jest rozumiane jako akceptacja warunków regulaminu konkursu,
• organizatorzy nie zwracają kosztów podróży, mogą jedynie zapewnić nocleg i wyżywienie

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji