Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. PAWŁA BRYLIŃSKIEGO W SIEROSZEWICACH

data dodania: 2016-06-15

data zakończenia: 2016-08-12

REGULAMIN V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
IM. PAWŁA BRYLIŃSKIEGO W SIEROSZEWICACH

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Sieroszewice.

2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 15 lat.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech wierszy,
o dowolnej tematyce, w 4 egzemplarzach w formie wydruku na papierze w formacie A4 do dnia 12.08.2016 r. na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ul. Ostrowska 49 63-405 Sieroszewice.

Na kopercie z nadesłanymi na konkurs wierszami proszę o dopisek „Konkurs Poetycki im. Pawła Brylińskiego”.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

- głównej ( ogólnopolskiej)
- regionalnej ( dla uczestników pochodzących z gminy Sieroszewice lub w niej
zamieszkujących)

4. Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem).
Uczestnicy przysyłający wiersze do kategorii regionalnej powinni obok godła umieścić dodatkowo literę: \"R\".

5. W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mailowy.

6. Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane
( publikacje, prasa, strona internetowa ) ani nagradzane.

7. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym lub prasie bez zgody autorów i honorarium.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i wykorzystania danych osobowych uczestników w celach związanych z konkursem. ( Dz. U. z 1997 r. Nr.133 poz. 883 z późn. zmianami ).

9. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora.

Przewiduje się następujący podział nagród:

- I miejsce - 1.000 zł
- II miejsce - 700 zł
- III miejsce - 300 zł

- cztery wyróżnienia I stopnia ( pieniężne, po 150 zł)
- wyróżnienia II stopnia ( nagrody książkowe ).

oraz

- nagroda pieniężna w kwocie 200 zł dla najlepszego zestawu lub wiersza
w kategorii regionalnej.

Uwaga : Jury zastrzega sobie możliwość innego niż w regulaminie podziału nagród.

10. Nagrody i wyróżnienia pieniężne należy odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną w dniu finału.

11. Nagrody i wyróżnienia pieniężne nie odebrane w dniu finału przechodzą na rzecz Organizatora.

12. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do dnia 13.09.2016 r.

Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Urzędu Gminy Sieroszewice i na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w październiku 2016 r. w siedzibie Organizatora.

13. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatom konkursu.

14. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji