Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

TRAKL-TAT 2016 Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla

data dodania: 2016-06-15

data zakończenia: 2016-08-20

Organizator
Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM
wraz z
Konsulatem Republiki Austrii w Krakowie
Współorganizator
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie
Honorowy Patronat
Ambasador dr Emil Brix

IDEA
Wiersze Georga Trakla, dzięki swojej sile profetycznej i nowatorstwu języka poetyckiego, w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój poezji XX wieku. Przedmiotem poezji Trakla jest sens istnienia, śmierć, zniszczenie i przemijanie. Jest w nich także miejsce na nadzieję.
Postać Georga Trakla wiąże się z Krakowem, miejscem samobójczej śmierci austriackiego poety. Niezwykle ważny jest też kontekst historyczny: 1914 rok, czas Wielkiej Wojny. Georg Trakl na tym tle staje się symbolem pokoleniowej tragedii zarówno całych narodów, jak i jednostki mierzącej się z egzystencjalnym dramatem.
Twórczość Georga Trakla wpisuje się także w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wrażliwość twórcza i pełna dramatycznych wydarzeń biografia Trakla stały się inspiracją dla wielu twórców: poetów, pisarzy, muzyków, filmowców, artystów-plastyków.
TRAKL-TAT 2015. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla skierowany jest do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości austriackiego twórcy.

REGULAMIN
I
Na konkurs należy nadesłać zestaw pięciu utworów w języku polskim (każdy zestaw w trzech egzemplarzach maszynopisu).
II
Każdy zestaw należy opatrzyć godłem umieszczonym w prawym górnym rogu kartki. To samo godło powinno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartę z informacjami o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e–mail, notka biograficzna). Do karty należy złożyć podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs TRAKL-TAT. Wiersze nie były wcześniej publikowane, nie były też nagradzane w innych konkursach”.
III
Utwory należy przesyłać na adres: Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM, os. Złota Podkowa 18/3, 31- 352 Kraków, z dopiskiem TRAKL-TAT 2016. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Georga Trakla, do 20 sierpnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
IV
Wiersze oceniać będzie jury w składzie: prof. Marek Karwala (literaturoznawca, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), poeci Ryszard Krynicki i Marcin Baran. Sekretarzem konkursu zostanie przedstawiciel organizatora Krzysztof Maćkowski. Na etapie oceny wierszy jurorzy i sekretarz konkursu nie będą mieli wglądu w koperty z godłami.
V
Ogłoszenie nominacji do finału nastąpi do 21 października 2016 r. na stronach internetowych i na portalu społecznościowym Fundacji Promocji Kultury URWANY FILM. O nominacjach finaliści zostaną powiadomi przez organizatora.

VI
Wręczenie nagród (I, II, III miejsce) nastąpi podczas uroczystej gali finałowej, 5 listopada 2016 r., w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie.
VII
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne: I miejsce – 3 000 zł, II miejsce – 2 000 zł, III miejsce – 1 000 zł. Przewidziano także nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów TRAKL-TATu. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
VIII
Przysłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystania utworów w publikacjach pokonkursowych. Jest także wyrażeniem zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych.
IX
Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
X
Aktualne informacje o konkursie można uzyskać pod adresem internetowym organizatora: http://www.fundacjaurwanyfilm.pl oraz https://www.facebook.com/FundacjaUrwanyFilm. Kontakt z organizatorem: kontakt@fundacjaurwanyfilm.pl.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji