Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XX Ogólnopolski i XXXIV Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2016”

data dodania: 2016-06-15

data zakończenia: 2016-06-20

Dwudziesta „Lipa”

Do 20 czerwca 2016 r. młodzi literaci mogą nadsyłać swoje dzieła sztuki pisarskiej na XX Ogólnopolski i XXXIV Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2016” pod patronatem Prezydenta Bielska-Białej. Tę najstarszą w Polsce młodzieżową imprezę literacką organizuje od 1983 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej. Uczestnikami przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Tematyka i rodzaj literacki utworów są dowolne. Ilość prac ograniczono do sześciu tekstów. W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość przesyłki nie powinna przekraczać pięciu stron znormalizowanego maszynopisu (9000 znaków). Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych (na komputerze lub maszynie do pisania) utworów – nigdzie wcześniej niepublikowanych – w trzech egzemplarzach. Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia. Regulamin, karta zgłoszenia z załącznikami oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.sckbest.pl . Organizatorzy proszą o czytelne wypełnianie karty i załączników. Do utworu pełnoletni uczestnicy powinni dołączyć zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację ich danych osobowych (załącznik nr 2 do karty zgłoszenia). W przypadku osób niepełnoletnich powyższą zgodę wyrażają ich rodzice lub inni opiekunowie prawni (załącznik nr 1 do karty zgłoszenia).
Prace należy przesłać pod adresem: Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 22, z dopiskiem „LIPA 2016”.
Jury w składzie: Tomasz Jastrun (przewodniczący), Jan Picheta i Juliusz Wątroba przyzna sto równorzędnych nagród setce laureatów. Wszystkie nagrodzone utwory lub ich fragmenty zostaną opublikowane w specjalnie wydanej z tej okazji „lipowej” antologii. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów 21 października 2016. W tym roku dodatkową atrakcją będzie koncert poezji laureatów wybranych z ostatnich 20 lat. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnych publikacji nagrodzonych tekstów w prasie.
Szczegółowych informacji udziela organizator (dyr. SCK „Best” Irena Edelman) pod numerem (33) 499 08 33 od poniedziałku do piątku od 10.00 do 17.00. Pytania można również kierować pod adresem e-mailowym: lipa@sm-zlotelany.pl .

W tym roku organizacja Amnesty International reprezentowana przez naszego sponsora Maurycego Kulaka przyzna po raz pierwszy nagrodę za utwór poświęcony dyskryminacji.

REGULAMIN

XX Ogólnopolskiego i XXXIV Wojewódzkiego

Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej

„LIPA 2016”

pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białejorganizowanego przy wsparciu finansowym:

- Urzędu Miasta w Bielsku-Białej,

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej,

- Sponsorów.Założenia regulaminowe:

Celem Przeglądu jest:

przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich poprzez udział w warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów,
tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach),
zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży,
wykazanie zasady równych szans (uczestnicy z małych miejscowości i ośrodków wojewódzkich).1. Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

2. Tematyka i rodzaj literacki utworów – dowolne. Ilość prac ograniczona do 6 tekstów. W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość przesyłki ograniczona do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (9000 znaków).

3. Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze.

Prosimy o czytelne wypełnianie karty i załączników.

Do utworu pełnoletni uczestnicy dołączają zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację ich danych osobowych - Załącznik nr 2 do karty zgłoszenia. W przypadku osób niepełnoletnich powyższą zgodę wyrażają ich rodzice (opiekunowie prawni) - Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia.4. Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 20 czerwca 2016 r. Decyduje data stempla pocztowego – po tym terminie prace nie będą przyjmowane.5. Prace należy przesłać na adres:

Spółdzielcze Centrum Kultury \"Best\"

przy Spółdzielni Mieszkaniowej \"Złote Łany\";

43-300 Bielsko-Biała,

ul. Jutrzenki 22

z dopiskiem Lipa 2016.6. Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów przyznając laureatom sto równorzędnych nagród regulaminowych. Jurorzy nie przyznają autorom poszczególnych miejsc (1, 2, 3 itd.), ale wybierają po jednym utworze stu najlepszych autorów do katalogu – głównej nagrody.

7. Laureaci zostaną powiadomieni listownie o wynikach obrad jury i terminie spotkania finalistów.

8. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów na podsumowaniu przeglądu 21 października 2016. W tym roku dodatkową atrakcją będzie koncert poezji laureatów wybranych z ostatnich 20 lat.

9. Organizator – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej – zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie w celach reklamowych Przeglądu oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.

10. Wszelkie kwestie sporne mogące powstać na tle niniejszego regulaminu w sposób ostateczny rozsądza Jury Przeglądu działające w imieniu organizatorów.
11. Szczegółowych informacji udziela organizator (p. Irena Edelman) pod numerem
(33) 499 08 33 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–17.00. Pytania można również kierować pod adresem e-mailowym: lipa@sm-zlotelany.pl. Regulamin, karta zgłoszenia z załącznikami oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie www.sckbest.pl

LAUREACI LIPY

Laureatami Lipy są m.in. Artur Pałyga - autor ponad 30 sztuk teatralnych zrealizowanych na scenach polskich i europejskich w ciągu ośmiu zaledwie lat,
Jolanta Stefko - poetka i prozaiczka, laureatka najbardziej prestiżowego wyróżnienia dla pisarzy - Polaków do 35 roku życia - Nagrody im. Kościelskich,
prof. dr hab. Janusz Bujnicki (rocznik 1975, przed kilku laty najmłodszy polski profesor) – absolwent Uniwersytetu w Detroit, laureat konkursu „Stypendia krajowe dla młodych naukowców” w 2003 r., twórca i dyrektor International Institute of Molecular and Cell Biology w Warszawie,
Barbara Cetnar-Miech. Ukończyła psychologię i kulturoznawstwo w Uniwersytecie Śląskim, filozofię w Uniwersytecie Wiedeńskim i język hiszpański w Uniwersytecie Stanowym w Nowym Jorku. Pracowała m.in. jako psycholog w Izbie Wytrzeźwień w Bielsku-Białej i twórca artystycznych makijaży w Nowym Jorku. Obecnie jest m.in. menedżerem biznesu w Estee Lauder-Clinique w Londynie.
Aleksandra Chrystowska - autorka liryków, wierszy dla dzieci i librett do musicali (m.in. Janusza Kohuta), obecnie pracuje na państwowej posadzie w Dublinie, gdzie mieszka.
Ewa Kaim - jedna z pierwszych laureatek LIPY w r. 1983, studiowała w krakowskiej PWST. Już na studiach związała się ze Starym Teatrem w Krakowie, w którym obecnie pracuje. Rozgłos przyniosła jej rola Hanki w filmie „Anioł w Krakowie”, w którym partnerowała Krzysztofowi Globiszowi,
bielszczanin, historyk sztuki Maurycy Kulak, także jeden z pierwszych laureatów „Lipy”. Kilkanaście lat temu organizował w Nowym Jorku wystawę poświęconą polskim Żydom. Mieszka w Krakowie. Jest tłumaczem autorów anglojęzycznych (E.A. Poego, a ostatnio Hugha Loftinga) i pisze – wraz z żoną – i wydaje ładne książki o sztuce. Jest prezesem zarządu znanej w świecie firmy produkującej trunki, dobroczyńcą kultury, działaczem Amnesty International,
Marcin Kruhlej z Choroszczy, autor tomu wierszy p.t. „Duszna Górka”, za który otrzymał Nagrodę Poetycką im. Wojciecha Bąka oraz wyróżnienie w konkursie „Złoty Środek Poezji” na najlepszy debiut książkowy 2005 r. Był stypendystą marszałka województwa podlaskiego. Publikował m.in. w „Akancie”, „ArtPapierze”, „Cogito”, „Gazecie Wyborczej”, „Undergrundzie”.
Paweł Książek, andrychowianian z urodzenia, absolwent LO im. M. Wadowity w Wadowicach oraz ASP w Krakowie, artysta malarz, przed paru laty był laureatem prestiżowego biennale Bielska Jesień,
Izabela Jagosz z Wadowic, pracowała w Radiu Bielsko. Obecnie zajmuje się biznesem. Jest autorką powieści,
bielszczanin Gracjan Pająk ukończył filologię polską w UW. Był laureatem „Lipy” w latach 1986-94 oraz w 1996 r. Dzięki zapobiegliwości św. p. Joanny Kwiatkowskiej jeszcze w latach 90. wydał tom niezwykłej prozy „Leksykon postaci prostolinijnych”. Nadal pisuje znakomitą prozę,
starszy brat Gracjana Patrycjusz Pająk (rocznik 1973) ukończył Studium Pisania Scenariuszy Filmowych w ŁSF w Łodzi i slawistykę w UW, w którym pracuje; jest doktorem habilitowanym, kierownikiem Zakładu Literatury i Kultury Słowiańskiej w UW w Warszawie. Patrycjusz ma za sobą etatową pracę w Czasie Krakowskim. Posiadał stałą rubrykę w Przekroju;
jego kolegą z klasy w LO im. M. Kopernika w Bielsku-Białej jest inny laureat \"Lipy\" Grzegorz Markowski, znany obecnie wielu telewidzom z programu „Szkło kontaktowe”, który prowadzi w niedziele z Kamilem Dąbrową.

Wielokrotną laureatką „Lipy” w latach 1988-1994 była Anna K. Piotrowska. Tańczyła w zespole Art Dance Elżbiety Barwickiej. Ukończyła college w Anglii, w którym również tańczyła i prowadziła zajęcia taneczne. Studiowała m.in. w akademii plastycznej w Bordeaux we Francji. Podczas studiów w Uniwersytecie Harvarda w USA (gdzie skończyła historię sztuki) kierowała własnym zespołem tanecznym. Doktorat z filozofii obroniła na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Pracowała w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku oraz na wielu uniwersytetach, m.in. w Harvardzie, Nowym Jorku, Dubaju, Hong-Kongu, a obecnie w Mc Gill University w Montrealu.

Prawnik Ahsan Ridha Hassan to urodzony w 1988 r. bielszczanin opisywany na literackich forach internetowych jako pisarz młodego pokolenia, który w swojej twórczości łączy różne style i gatunki literackie. Jego teksty zostały wyróżnione w kilku konkursach literackich, zakwalifikował się na Kurs Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO – zakończony wyróżnieniem i rekomendacją do wydawnictw. Jego niedawny debiut prozatorski pt. „Wieża” jest bardzo obiecujący.

Innym prawnikiem jest Paweł Marcisz z Bielska-Białej, obecnie zaliczany do najbardziej utalentowanych prawników młodego pokolenia; od kilku lat współtworzy kancelarię adwokacką w Warszawie i jest adiunktem na Wydziale Prawa UW.
Wielokrotna laureatka Lipy, bielszczanka Małgorzata Mrowiec jest obecnie dziennikarką Dziennika Polskiego w Krakowie.

Czechowiczanin Sławomir Rumiak (rocznik 1972) jest jednym z najbardziej znanych artystów młodego pokolenia w Polsce, choć sława jego sięga Europy Zachodniej i Azji. Od 1997 r. zajmuje się fotografią. Wydał kilka znakomitych albumów fotograficznych. Zasłynął wystawą w Il Tempo Gallery w Tokio, o której rozpisywała się entuzjastycznie japońska prasa. Wykładał w Akademie voor Beeldende Kunst w Enschede oraz w Tokyo Institute of Polytechnics. W dużej mierze jemu poświęcony był jeden z numerów Formatu kilka lat temu. Tworzy także artystyczne filmy (m.in. o zmarłym przed dwoma laty Franciszku Dzidzie).

Anita Ptok-Szymańska kilka lat temu zdobyła wraz z mężem jedną z głównych nagród w konkursie wzornictwa przemysłowego „Projekt Arting 2006”. Mieszka w Bielsku-Białej, prowadzi własne czasopismo „magazyn lifestylowy” 2BStyle.

Katarzyna Wądolny-Tatar (rocznik 1969) ze Skawiec koło Mucharza ukończyła polonistykę w WSP w Krakowie. Doktoryzowała się w Akademii Pedagogicznej, którą przekształcono na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Obecnie jest tam adiunktem, drem hab., kierownikiem Pracowni Literatury dla Dzieci i Młodzieży w Katedrze Poetyki i Teorii Literatury.

Jerzy Witwinowski, laureat „Lipy” w latach 1998-2000 oraz konkursów poetyckich w Krakowie, Słupsku i Wrocławiu. Po ukończeniu jednego z najlepszych w Polsce V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie rozpoczął studia biologiczne w UJ. Był najlepszym studentem na I roku i od trzeciego semestru wziął urlop dziekański, aby doskonalić język francuski w Paryżu i podjąć tam studia biologiczne. Od wielu lat prowadzi stronę internetową poświęconą jego pasji życiowej: http://www.myrmekologia.prv.pl . Mieszka i pracuje we Francji.

Artur Pałyga, Barbara Cetnar-Miech, Aleksandra Chrystowska, Maurycy Kulak, Gracjan Pająk, Patrycjusz Pająk, Grzegorz Markowski, Małgorzata Mrowiec, Anna K. Piotrowska czy Paweł Marcisz są także absolwentami szkółki literackiej \"Złote Łany\", którą prowadziłem w latach 80. i 90. w SM Złote Łany. Ahsana Hassana uczyłem grać w piłkę nożną w Rekordzie Bielsko-Biała! Na szczęście wybrał drogę literacką.

Jan Picheta

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji