Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”

data dodania: 2016-08-07

data zakończenia: 2016-09-23

adres: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, 09 – 402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6

strona www: www.ksiaznicaplocka.pl

XXVIII edycja
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego
„O Liść Dębu”
Organizatorzy:
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock
Regulamin

Cele konkursu:
- pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- konfrontowanie twórczości poetyckiej,
- promowanie młodych twórców.
Zasady:
Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 23 września 2016 r. nadeśle zestaw pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.
Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki wierszy, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.
Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu - w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu – należy nadsyłać w czterech egzemplarzach na papierze o formacie A4 na adres: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, 09 – 402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6.
Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem).
Imię, nazwisko, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego i adres mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączonej do zestawu wierszy. W przypadku, kiedy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, w kopercie opatrzonej godłem należy umieścić dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku dziecka w celach promocyjnych związanych z konkursem.
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.
Na kopercie z nadsyłanymi na konkurs pracami powinien znaleźć się dopisek *Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”*.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na publikację w tomiku pokonkursowym oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem. Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomie pokonkursowym oraz w prasie, radiu, telewizji, a także do rozpowszechniania utworów on-line i udostępnienia w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń, w tym w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej – bez zgody autorów i honorarium.
Nagrody:
Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów profesjonalne jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatora.
Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień (finansowych):
„Liść Dębu” I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka
II Nagroda
III Nagroda
Wyróżnienia ogólne
Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock
Wyróżnienia, w tym jedno za wiersz lub zestaw wierszy o tematyce płockiej - związany z Płockiem, nawiązujący do historii lub współczesności miasta.
III edycja Nagrody Dyrektora Książnicy Płockiej w kategorii: limeryk
(nagrodzony zostanie najlepszy zestaw limeryków lub najlepsze pojedyncze utwory w tym gatunku literackim)

Jednocześnie informujemy, że jury może zrezygnować z przyznania nagrody lub dokonać innego podziału nagród.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie 2016 r.

Zapraszamy na stronę Książnicy Płockiej
www.ksiaznicaplocka.pl
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Płocka

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji