Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Otwarty konkurs na udział w Międzynarodowym Festiwalu Literackim „Pero Živodraga Živkovića“

data dodania: 2016-08-07

data zakończenia: 2016-08-25

strona www: ADRES: U. G. K. R. „ARMAGEDON“ Emir Sokolović ul. I zeničke briga

mail: sokolovice@gmail.com

U. G. K. R. „ARMAGEDON“ Zenica oraz dyrekcja Międzynarodowego Festiwalu Literackiego „Pero Živodraga Živkovića“ (pol.: Pióro Živodraga Živkovicia) ogłaszają otwarty konkurs na udział w Festiwalu który odbędzie się w Zenicy (Bośnia i Hercegowina) w dniach 23-25. września 2016 r.
Każdy z autorów zagranicznych może zgłosić na konkurs 2 wiersze (w j. ojczystym) o dowolnej tematyce, przesyłając je na adres e-mail: sokolovice@gmail.com . Długość wierszy nie może przekroczyć 60 wersów łącznie (wliczając tytuł). Do zestawu konkursowego należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty konkursowej (skan). Laureaci zostaną powiadomieni o wyborze drogą mailową, po czym zostaną poproszeni o potwierdzenie udziału w Festiwalu najpóźniej do 13. września br. Autorzy, nie wyłonieni przez jury, którzy chcieliby przyjechać na Festiwal, mogą skorzystać z usług organizatora (zakwaterowanie+śniadanie) na tych samych warunkach, co wyłonieni laureaci. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację najlepszych utworów w almanachu II Międzynarodowego Festiwalu Literackiego „Pero Živodraga Živkovića“.

Termin nadsyłania prac: 25. sierpnia 2016.

ORGANIZATOR: U. G. K. R. „ARMAGEDON“ - Z E N I C A & Międzynarodowy Festiwal Literacki „Pero Živodraga Živkovića“

ADRES: U. G. K. R. „ARMAGEDON“
Emir Sokolović
ul. I zeničke brigade 11B
72-000 Zenica
Bosna i Hercegovina
e-mail: sokolovice@gmail.com
Opłata konkursowa: 25 euro (za tłumaczenie wierszy; utwory będą tłumaczone przez tego samego tłumacza, aby zapewnić taką samą jakość tłumaczenia dla wszystkich uczestników).Opłatę konkursową należy wpłacić na rachunek: SPARKASSE BANK, Emir Sokolović (z dopiskiem „Festival“), IBAN: BA391995136057900657, SWIFT CODE: GIBAATWG

NAGRODY: Za dwa najlepsze zestawy wierszy z każdego kraju organizator zapewnia bezpłatne zakwaterowanie ze śniadaniem na czas trwania Festiwalu. W ramach Festiwalu zostanie opublikowana wielojęzyczna antologia (zawierająca wiersze uczestników Festiwalu w oryginale oraz w przekładzie) jako oficjalny punkt programu.

To już II edycja Festiwalu i tym razem chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na poetów i poetki z Polski. Polska jako ojczyzna czworga literackich noblistów jest krajem o szczególnych dla Europy tradycjach literackich, znanym z wysokiego poziomu poezji. Dlatego w przypadku gdyby na konkurs zgłosiła się szczególnie duża ilość uczestników spełniających kryteria do publikacji, zostanie przygotowana osobna, dwujęzyczna antologia polskich poetów współczesnych, która zostanie zaprezentowana jako osobna część programu.
W I edycji Festiwalu w 2015. wzięło udział 40 poetów z 10 krajów (m. in. z Włoch, Macedonii, USA, Belgii i Iraku).
Dla wygody i komfortu uczestników podczas trwania Festiwalu zostanie zapewniony tłumacz, aby przeszkody językowe nie stanowiły żadnego problemu.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji