Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki

data dodania: 2008-03-13

data zakończenia: 2008-05-15

data ogłoszenia wyników: 2008-06-28

organizator: Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne

adres: Środkoweuropejskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Środek, 99-300 Kutno, ul. 29 Listopada 3/35

mail: wandea@onet.pl

tel: 0 600 473 491

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki "Złoty Środek Poezji" - Kutno 2008 na najlepszy poetycki debiut książkowy w roku 2007 pod patronatem dwumiesięcznika literackiego TOPOS.

Regulamin
1.Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie poetów piszących w języku polskim wydane w roku 2007, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora Konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 15 maja 2008 r.
2.Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN.
3.Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.
4.Jury Konkursu w składzie: Wojciech Wencel - przewodniczący, Artur Fryz, Krzysztof Kuczkowski, Karol Maliszewski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki - po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs książkami - przyzna minimum trzy nagrody.
5..Łączna suma nagród pieniężnych wynosi 6 tys. złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący: I nagroda - 2.500 zł, II nagroda - 1.500 zł, III nagroda - 1000 zł. Wyróżnienia: suma łączna - 1000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
6.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utworów zawartych w nadesłanych na Konkurs książkach w drukach okolicznościowych: ulotkach lub wydawnictwie pofestiwalowym.
7.Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 28 czerwca 2008 r. podczas IV Festiwalu "Złoty Środek Poezji" w Kutnie, organizowanego przez Kutnowski Dom Kultury.
8.Autorzy nagrodzeni i wyróżnieni w Konkursie otrzymają odpowiednie zawiadomienia 2 tygodnie przed datą oficjalnego ogłoszenia wyników.
9.Organizator Konkursu zapewnia, iż ogłoszenie wyników Konkursu ukaże się w minimum 3 ogólnopolskich pismach literackich i dołoży wszelkich starań, by wyniki Konkursu zostały nagłośnione w ogólnopolskich i regionalnych mediach.

informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji