Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

36 WĄGLAŃSKI MAJ POEZJI

data dodania: 2016-10-14

data zakończenia: 2016-12-31

REGULAMIN 36 WĄGLANSKIEGO MAJA POEZJI

Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Wąglan. Wąglany 50, 26-307 Białaczów.
Współorganizatorzy: Gmina Białaczów, Województwo łódzkie – Urząd Marszałkowski w Łodzi,
Powiat opoczyński – Starostwo Powiatowe w Opocznie, Powiat Rawski – Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Grupa przyjaciół: Stowarzyszenia, Firmy, Urzędy i ludzie dobrej woli.

Celem naszego konkursu jest skupienie wokół Wąglan – na naszej Ziemi Opoczyńskiej wszystkich poetów z całego świata – kochających nasz piękny polski język literacki! Bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, wiek, zawód i dorobek literacki. Nasz wąglański konkurs to próba stworzenia jednej wielkiej rodziny poetów z całego polonijnego świata! Podniesienie prestiżu i ich wizerunku wśród naszego polskiego społeczeństwa w tzw. Małych Ojczyznach! Umożliwienie poetom i miłośnikom poezji poznania się i wymiany doświadczeń. Wydanie drukiem nagrodzonych i wyróżnionych wierszy – we wspólnej pokonkursowej książce.

WĄGLAŃSKI MAJ POEZJI – to konkurs bez sztucznego podziału, wróciliśmy do korzeni pięknej tradycyjnej polskiej poezji – klasycznej (rymowanej). Będziemy też nadal promować najnowszą poezje współczesną – wiersze białe. Każdy uczestnik będzie mógł brać udział równocześnie w obu kategoriach, które będą osobno oceniane.

W każdej kategorii przyznamy po 3 nagrody: I – 500zł, II – 400 zł, III – 300 zł oraz po pięć równorzędnych wyróżnień po 300 zł każde. Łączna pula nagród pieniężnych, rzeczowych i książkowych wynosi 7.600 zł.

Prosimy przesyłać po 3 wiersze do każdej kategorii (tematyka dowolna) w 3 egzemplarzach maszynopisu, druku komputerowego lub czytelnego rękopisu z dokładnymi danymi autora: data urodzenia, dokładny adres zamieszkania i numer telefonu. Wiersze powinny być opatrzone godłem autora.

Termin nadsyłania wierszy upływa z dniem 31 grudnia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wiersze nadesłane po tej dacie zostaną automatycznie włączone do kolejnej edycji konkursu. Prosimy o napisanie na kopercie kategorii w której zamierzacie brać udział: „Poezja rymowana” lub „Poezja biała” na adres:

Towarzystwo Przyjaciół Wąglan
Prezes Zarządu Krystyna Jóźwik
Wąglany 50, 26-307 Białaczów
woj. łódzkie
tel. 44-758-12-31

Mile widziane będą zwrotne koperty z ważnym znaczkiem pocztowym, co ułatwi nam powiadomienie uczestników o wynikach konkursu i wysłanie regulaminu do udziału w kolejnej edycji. Jury w styczniu 2016 roku dokona fachowej i wnikliwej oceny wierszy. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni listownie i zaproszenie na uroczyste podsumowanie do Wąglan koło Opoczna do remizy OSP w dniach 27-28.05.2017 roku. Wąglany leżą przy trasie nr 726 Rawa Mazowiecka – Opoczno – Żarnów (7 km od Opoczna w kierunku południowym w stronę Żarnowa lub 12 km od Żarnowa w kierunku północnym w stronę Opoczna).
Zastrzegamy sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w książce pokonkursowej i w środkach masowego przekazu w Polsce i za granicą. Wierszy nadesłanych do Wąglan nie zwracamy.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji