Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS JEDNEGO WIERSZA O PUCHAR WYDAWNICTWA ŚW. MACIEJA APOSTOŁA

data dodania: 2016-10-14

data zakończenia: 2017-03-10

REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo św. Macie¬ja Apostoła z siedzibą w Lublińcu.
2. Konkurs adresowany jest do wszystkich dorosłych twórców niezrzeszonych. Do twórców, którzy nie chcą pisać jedynie do szuflady, lecz chcą dzielić się wierszem jak chlebem.
3. Celem konkursu jest zintegrowanie środowiska twór¬ców nieprofesjonalnych i promocja wierszy autorów nienależących do stowarzyszeń twórczych: ZLP, SPP, SAP.
4. W konkursie należy przedstawić tylko jeden utwór o tematyce religijnej, patriotycznej lub przyrodniczej własnego autorstwa, napisany w języku polskim, który nie był nagradzany w innych konkursach literackich i nie był nigdzie drukowany.
5. Prosimy o nadsyłanie jednego wiersza w pliku Word lub pdf w terminie do 10 marca 2017 r. na adres:
wydawnictwomacieja@gmail.com
w tytule wiadomości wpisując: Konkurs Jednego Wiersza
6. Pod wierszem jego autor powinien zamieścić:
imię, nazwisko, wiek, adres pocztowy, telefon i adres e-mailowy.
7. Na konkurs należy nadesłać tylko jeden utwór. Niedopuszczalne jest przysłanie dyptyku, tryptyku , Drogi Krzyżowej, itp. 8. O podziale nagród zdecyduje jury konkursu powołane przez organizatora konkursu.
9. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną: Puchar Wydawnictwa św. Macieja Apostoła wraz z wygrawero¬wanym na nim swym imieniem i nazwiskiem oraz dany¬mi konkursowymi.
10. Istnieje możliwość rezygnacji z Pucharu na rzecz rów¬noważnika pieniężnego w wysokości minimum 300 zł. 11. Poza nagrodą główną nie przewiduje się przyznania innych nagród. 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 maja 2017 – w dniu liturgicznego wspomnienia patrona Wydawnictwa św. Macieja Apostoła. 13. W tomiku - pokłosiu konkursowym - zamieszczone zostaną wszystkie nadesłane na konkurs utwory, o ile ich Autorzy wyrażą na to pisemną zgodę. Tomik - pokłosie konkursu - ukaże się w maju 2017 r. 14. Dopuszcza się publikację wiersza w Pokłosiu po pseudonimem literackim.
15. Pragnąc uczestniczyć w pokłosiu Autor wiersza zobowiązuje się do wykupienia minimum 5 egz. książki - pokłosia konkursu. 16. Zasady publikacji pokłosia zostaną uczestnikom konkursu przesłane osobnym pismem.
17. Pokłosie wysyłane będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej jedynie na terenie Polski, dlatego uczestnik konkursu mieszkający za granicą podaje także adres w Polsce. 18. Protokół jury opublikowany będzie w internecie: na stronie internetowej Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: http://wydawnictwomacieja.blogspot.com/, na Facebooku/Wydawnictwo Macieja oraz w Pokłosiu. 19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz do cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla autorów. 20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organi¬zatora, którego decyzje są niepodważalne.
Organizator:
Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji