Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXIV otwarty konkurs literacki pod hasłem „Krajobrazy Słowa”

data dodania: 2016-10-14

data zakończenia: 2016-12-31

Zapraszamy do udziału w XXIV edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego Krajobrazy Słowa.
Konkurs trwa do 31 grudnia 2016 r.

Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr 1 - do pobrania poniżej).

REGULAMIN
Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
oraz Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ogłaszają
XXIV otwarty konkurs literacki
pod hasłem „Krajobrazy Słowa”

I Przedmiotem konkursu jest:

poezja o dowolnej tematyce
proza o dowolnej tematyce.

II Zasady uczestnictwa:

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia.
Prosimy o przesłanie prac nigdzie niepublikowanych, ani nienagradzanych na innych konkursach, o następującej objętości:
zestaw wierszy o tematyce dowolnej złożony z pięciu tekstów,
proza do 15 stron wydruku komputerowego (format A4, czcionka 12, interlinia 1,5).
Prace konkursowe (w 4 egzemplarzach) zaopatrzone w godło wraz z zaklejoną kopertą zawierającą: powtórzone godło, imię, nazwisko, adres, telefon, adres elektroniczny oraz krótką notkę biograficzną należy przesłać do 31 grudnia 2016 roku na adres: Miejska Biblioteka Publiczna
Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle.
Jeden autor zobowiązany jest do występowania pod jednym godłem, nawet w przypadku, gdy wysyła prace w obu kategoriach.
Prosimy o dostarczenie tekstów również na płytach CD lub pocztą elektroniczną na adres: krajobrazyslowa@mbpkk.pl.

III Nagrody:

Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów, które przyzna nagrody pieniężne za najlepiej ocenione utwory.
Ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2017 roku.
Wręczenie nagród w obecności publiczności odbędzie się w kwietniu 2017 roku podczas uroczystej gali.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w wydawnictwie okolicznościowym.
Organizatorzy nie przesyłają przyznanych nagród, przyznaną nagrodę należy odebrać osobiście podczas gali.
W przypadku nieodebrania nagrody osobiście podczas gali nagroda przepada, a laureaci otrzymują jedynie dyplom uznania.

IV Dane osobowe

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn.zm.), jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-200), ul Rynek 3.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu w tym wykonania zobowiązań organizatora wobec uczestników.
Informacje dotyczące uczestników mogą być przekazane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych, zgoda na ich przetwarzanie, rozpowszechnianie wizerunku oraz publikację i publiczną prezentację nadesłanych utworów jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wziąć udział w konkursie.

V Postanowienia ogólne:

Nie będą podlegać ocenie Jury prace laureatów nagród głównych (Marszałka Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle) z poprzednich lat.
Laureaci zostaną powiadomieni korespondencyjnie oraz zaproszeni do udziału w uroczystości wręczenia nagród (gali).
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.
Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany i nienagradzany na innych konkursach i akceptacją niniejszego Regulaminu.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie przez uczestnika Zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku (Załącznik nr 1). Wypełniony i podpisany załącznik należy umieścić w zaklejonej kopercie z godłem i dostarczyć razem z pracami konkursowymi.
W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Regulamin niniejszy zostaje ogłoszony na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.Sekretariat konkursu:
Miejska Biblioteka Publiczna
Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482 37 80 wew. 29
e-mail: promocja@mbpkk.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji