Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Klucz do świata magii

data dodania: 2017-01-19

data zakończenia: 2017-02-28

Zespół Szkół Ponadgimnazjalych im. Marii Karłowskiej w Żninie zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego Klucz do świata magii.
Bajki, legendy, historie nie z tej ziemi... Któż ich nie lubi? W tym roku, po raz kolejny, masz okazję zaprosić czytelników do krainy pełnej niezwykłych stworzeń. Uruchom wyobraźnię i zabierz miłośników literatury do innego wymiaru.
Ziemię pochłonęły ciemności. Upadły państwa. Szpitale, szkoły i parki opustoszały. Walka dobra ze złem wciąż trwa. Nie działają telefony, padła sieć. Siły ciemności przenikają najskrytsze zakamarki ludzkiej duszy. Władzę przejęły brutalne gangi, jednak prawdziwą grozę budzą demoniczni Najeźdźcy. Skąd się wzięli? Co do tego doprowadziło? Czy jest ratunek dla ludzkości? Kto rozwikła ten sekret? Może Twoi bohaterowie przywrócą naruszoną równowagę?
Zasady uczestnictwa:
• Forma prac konkursowych: opowiadanie.
• Hasła przewodnie konkursu: walka dobra ze złem, rozwikłanie sekretu, klątwa.
• Niedopuszczalne jest składanie prac publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
• Prace należy przesłać w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz elektronicznej przesłane na adres piniacolada@wp.pl.
• Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno opowiadanie podpisane pseudonimem (godłem), z podanym typem szkoły.
• Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem, z kartą uczestnika, wypełnioną wg załączonego wzoru.
• Prace konkursowe należy nadesłać na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Marii Karłowskiej, ul. Browarowa 14, 88 – 400 Żnin lub składać tam osobiście (w sekretariacie szkoły) w terminie do końca lutego 2017r (decyduje data stempla pocztowego).
• Prace będą oceniane, przez jury powołane przez organizatora.
• Laureatom konkursu przyznane będą nagrody i wyróżnienia. O rodzaju, ilości nagród i wyróżnień zdecyduje organizator konkursu. Od jego postanowienia nie będzie odwołania.
• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi około 15 marca 2017r. Organizator powiadomi laureatów o wynikach konkursu miejscu wręczenia nagród elektronicznie lub za pośrednictwem szkoły macierzystej.
• Organizator nie zwraca nadesłanych utworów i zastrzega sobie prawo do publikowania, bez zgody autorów, nagrodzonych utworów, w całości lub ich fragmentów.
• Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu lub jego organizatora (współorganizatora), wg załączonego wzoru (zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika konkursu (w przypadku osób pełnoletnich) lub jednego z rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich). Dane osobowe uczestników, pozyskane dla celów konkursu, nie będą udostępniane osobom trzecim. Ich udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.
opiekun konkursu Agnieszka Mielcarzewicz


Karta uczestnika konkursu:
Pseudonim ……………………………………..
Imię ……………………. nazwisko …………………….
Adres: ul. …………………………..…. nr …..; miejscowość ……………………………………
kod pocztowy:. ……………. poczta ………………… telefon kontaktowy…………………………
Uczeń /-ca szkoły: ........……………………………………. w ……………………………………..
klasa : …………….. nauczyciel prowadzący……………………………………….
Nr telefonu szkoły ……………………. e-mail: ………………………………………..
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, na potrzeby promocji konkursu lub jego organizatorów (współorganizatorów), zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2006r, nr 90 poz. 631) – art. 41, 51, 64. 65.
Data …………………………. podpis uczestnika lub rodzica ………………………..……………………………………………………………………………………………………………………


Karta uczestnika konkursu:
Pseudonim ……………………………………..
Imię ……………………. nazwisko …………………….
Adres: ul. …………………………..…. nr ….. ; miejscowość ……………………………………
kod pocztowy:. ……………. poczta ………………… telefon kontaktowy…………………………
Uczeń /-ca szkoły: ........……………………………………. w ……………………………………..
klasa : …………….. nauczyciel prowadzący……………………………………………………..
Nr telefonu: ……………………. e-mail: ………………………………………..
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, na potrzeby promocji konkursu lub jego organizatorów (współorganizatorów), zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2006r, nr 90 poz. 631) – art. 41, 51, 64. 65.
Data …………………………. podpis uczestnika lub rodzica ………………………..

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji