Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XV Ogólnopolski konkurs poezji religijnej "O Palmę"

data dodania: 2017-01-19

data zakończenia: 2017-02-16

Zapraszamy do udziału w XV Ogólnopolskim konkursie poezji religijnej \"O Palmę\"

Regulamin konkursu:

Treścią konkursu są wiersze o tematyce religijnej.
Wiersze będą oceniane w następujących kategoriach:
I - dzieci do lat 13
II - młodzież gimnazjalna i szkół średnich
III - dorośli
Warunkiem udziału w konkursie jest:
1. Nadesłanie w maszynopisie zestawu wierszy zawierającego:
a) 1-3 utworów (nie więcej!) różne lub tworzące całość
b) każdy wiersz powinien być w 4 egzemplarzach
c) zestaw należy zaopatrzyć w godło (pseudonim, nie rysunek)

2. Do zestawu trzeba dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem co wiersze i zawierającą następujące informacje:
nazwisko i imię, adres, numer telefonu lub e-mail, wiek, zawód (uczniowie proszeni są o podanie szkoły), można dodać krótką informację o autorze oraz Zgodę autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych i wizerunku (obowiązkowo).

Adres do korespondencji:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 8
43-512 Bestwina
tel. 32 214 14 09

3. Przewidziane są nagrody rzeczowe i wyróżnienia, laureaci otrzymają także 3 egzemplarze tomiku wierszy z nagrodzonymi i wyróżnionymi utworami

4. Termin nadsyłania wierszy mija 16 lutego 2016 roku.

5. Na konkurs nie należy przesyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych.

6. Oceny wierszy dokona Jury powołane przez organizatorów w składzie:
Aliny Świeży – Sobel - redaktor „Gościa Niedzielnego”; filolog, teolog, społecznik i popularyzator wartości chrześcijańskich,
Alina Macher - redaktor naczelna „Mojego Powiatu”, główny specjalista w Biurze ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
Juliusz Wątroba – poeta i satyryk, autor kilkudziesięciu książek, autor tekstów pieśni i piosenek, laureat około stu ogólnopolskich konkursów poezji, zdobywca wielu nagród za swoją twórczość literacką;
ksiądz Jacek M. Pędziwiatr – dyrektor Beskidzkiego Radia Katolickiego „Anioł Beskidów”; redaktor „Gościa Niedzielnego”; rzecznik prasowy Kurii Bielsko-Żywieckiej

7. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów.

9. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.

10. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień nastąpi 18 kwietnia w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie- dokładny termin zostanie podany na stronie biblioteki www.gbpbestwina.eu,

11. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych dla celów związanych z konkursem oraz publikację nagrodzonych utworów w pokonkursowym tomiku..

Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych i wizerunku

„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w konkursie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Poezji Religijnej „ O Palmę” oraz że akceptuję jego treść.

Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie wykonane podczas ogłoszenia wyników będą umieszczane na stronie internetowej oraz na fanpage na Facebook`u Biblioteki.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania\"

.........................................

(data i czytelny podpis autora pracy)

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji