Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. C.K. NORWIDA – EDYCJA PIĘTNASTA

data dodania: 2017-01-19

data zakończenia: 2017-03-31

REGULAMIN – warunki Konkursu

1. W otwartym konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni, a także poeci będący członkami stowarzyszeń i związków twórczych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie organizatorowi *trzech wierszy wydrukowanych w języku polskim, w pięciu egzemplarzach, nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych:
- jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem;
- dwa wiersze o tematyce dowolnej,
*każdy utwór opatrzony godłem (takim samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora).Godła w formie graficznej dyskwalifikują autora..
Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile widziane prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych.
3. Termin nadsyłania utworów mija z dniem 31 marca 2017 r.
4. Oceny nadesłanych utworów dokona JURY powołane przez organizatora.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów oraz zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej publikacji.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 21 maja 2017 roku.
7. Laureaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach obrad .
8. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.
9. Odbiór nagród i wyróżnień finansowych wyłącznie osobisty podczas uroczystego Finału.

NAGRODY
I nagroda – 2000 PLN, II – 1000 PLN, III – 500 PLN,
oraz pięć wyróżnień po 300 PLN.


ADRES ORGANIZATORA
Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza
ul. Kraszewskiego 13
05-800 Pruszków
(z dopiskiem „NORWID”)

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji