Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna V Jubileuszowa Edycja (2007-2017)

data dodania: 2017-01-19

data zakończenia: 2017-03-04

Smakuj słowa, są trwalsze od rzeczy. I gdy nas już nie będzie,
one będą pracować nad stawaniem się świata…
(A. Sulima-Suryn)


Regulamin

Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.

Cele konkursu:
• Rozbudzanie wrażliwości oraz aktywności twórczej,
• promowanie utalentowanych poetów,
• konfrontacja twórczości poetyckiej,
• zwiększenie zainteresowania poezją.

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Nadesłane utwory będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: od 13 do 18 lat i powyżej 18 roku życia.
2. Prosimy o przesłanie 3 niepublikowanych i nienagradzanych utworów. Wiersze powinny być opatrzone godłem oraz odpowiednim symbolem:
symbol M – kategoria wiekowa od 13 do 18 lat,
symbol D – kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia.
3. W oddzielnej, zaklejonej i oznaczonej tym samym godłem oraz symbolem kopercie, uczestnik zobowiązany jest dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie (w załączniku do Regulaminu).
4. Zgłoszenie tekstów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Przesyłki niespełniające warunków nie będą uwzględniane.
6. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych wierszy w celach promocji i ewentualnej publikacji.


7. Wiersze należy przesłać wyłącznie pocztą, na adres organizatora konkursu:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance
ul. Sikorskiego 22
64-980 Trzcianka
z dopiskiem „Konkurs Poetycki”
8. Ostateczny termin nadsyłanie tekstów upływa 4 marca 2017 r. Decyduje data stempla pocztowego.
9. Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 6 maja 2017 roku w Trzciance podczas Uroczystej Gali.
10. O dokładnym czasie i miejscu Gali Konkursowej laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie, informacje te zostaną również opublikowane na stronie internetowej oraz fanpage’u biblioteki.
11. Na autorów najlepszych wierszy czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.
12. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu.
13. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży.
14. Wiersze ocenia profesjonalne Jury powołane przez organizatora.
15. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora.

Patronat Honorowy: Stanisław Sojka,
Patronat medialny: tvp3 Poznań

więcej na stronie www.biblioteka-trzcianka.pl

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji