Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IX edycja ogólnopolskiego konkursu literackiego Klucz do świata magii

data dodania: 2017-11-18

data zakończenia: 2018-02-28

Zespół Szkół Ponadgimnazjalych im. Marii Karłowskiej w Żninie zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w IX edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego Klucz do świata magii.
W tym roku, po raz kolejny, masz okazję zaprosić czytelników do krainy pełnej niezwykłych stworzeń. Uruchom wyobraźnię i zabierz miłośników literatury do innego wymiaru.
Sidła wczorajszego snu porwały go w odmęt rozpaczy. Widział w nim swój dom, który stanął w płomieniach, trawiąc każdy napotkany przedmiot, z którym wiązał wspomnienia. Jednak nie to przeraziło go najbardziej; ujrzał obraz rodziców, którzy uwięzieni w pułapce płomieni nie mogli znaleźć drogi ucieczki. Dziś położył się do snu zlany potem, myśląc tylko o poprzedniej nocy i parszywym koszmarze. Po trzech godzinach obudził go smród gryzącego w nozdrza dymu…
Czy zwykły sen mógł być proroczą wizją, którą nastolatek zlekceważył? A może zapach dymu to tylko kolejny sen i wytwór młodzieńczej wyobraźni? Czy jeden chłopak jest w stanie zmienić losy przyszłości, korzystając z ogromnego daru? Jak może skończyć bohater bez wiedzy o bohaterstwie?
Zasady uczestnictwa:
• Forma prac konkursowych: opowiadanie.
• Niedopuszczalne jest składanie prac publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
• Prace należy przesłać w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz elektronicznej przesłane na adres piniacolada@wp.pl.
• Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno opowiadanie podpisane pseudonimem (godłem), z podanym typem szkoły.
• Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną takim samym pseudonimem, z kartą uczestnika, wypełnioną wg załączonego wzoru.
• Prace konkursowe należy nadesłać na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im Marii Karłowskiej, ul. Browarowa 14, 88 – 400 Żnin lub składać tam osobiście (w sekretariacie szkoły) w terminie do końca lutego 2018r (decyduje data stempla pocztowego).
• Prace będą oceniane, przez jury powołane przez organizatora.
• Laureatom konkursu przyznane będą nagrody i wyróżnienia. O rodzaju, ilości nagród i wyróżnień zdecyduje organizator konkursu. Od jego postanowienia nie będzie odwołania.
• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi około 15 marca 2018r. Organizator powiadomi laureatów o wynikach konkursu miejscu wręczenia nagród elektronicznie lub za pośrednictwem szkoły macierzystej.
• Organizator nie zwraca nadesłanych utworów i zastrzega sobie prawo do publikowania, bez zgody autorów, nagrodzonych utworów, w całości lub ich fragmentów.
• Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu lub jego organizatora (współorganizatora), wg załączonego wzoru (zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych, podpisanego przez uczestnika konkursu (w przypadku osób pełnoletnich) lub jednego z rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich). Dane osobowe uczestników, pozyskane dla celów konkursu, nie będą udostępniane osobom trzecim. Ich udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.
opiekun konkursu Agnieszka Mielcarzewicz


Karta uczestnika konkursu:
Pseudonim ……………………………………..
Imię ……………………. nazwisko autora…………………….
Adres: ul. …………………………..…. nr …..; miejscowość ……………………………………
kod pocztowy:. ……………. poczta ………………… telefon kontaktowy…………………………
Uczeń /-ca szkoły: ........……………………………………. w ……………………………………..
klasa : …………….. nauczyciel prowadzący……………………………………….
Nr telefonu szkoły ……………………. e-mail: ………………………………………..
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, na potrzeby promocji konkursu lub jego organizatorów (współorganizatorów), zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2006r, nr 90 poz. 631) – art. 41, 51, 64. 65.
Data …………………………. podpis uczestnika lub rodzica ………………………..……………………………………………………………………………………………………………………


Karta uczestnika konkursu:
Pseudonim ……………………………………..
Imię ……………………. nazwisko autora…………………….
Adres: ul. …………………………..…. nr ….. ; miejscowość ……………………………………
kod pocztowy:. ……………. poczta ………………… telefon kontaktowy…………………………
Uczeń /-ca szkoły: ........……………………………………. w ……………………………………..
klasa : …………….. nauczyciel prowadzący……………………………………………………..
Nr telefonu: ……………………. e-mail: ………………………………………..
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, na potrzeby promocji konkursu lub jego organizatorów (współorganizatorów), zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2006r, nr 90 poz. 631) – art. 41, 51, 64. 65.
Data …………………………. podpis uczestnika lub rodzica ……………………

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji